Recent Articles

Amazing Art in Notepad


Hello All,

Some days before i got an email having superb creativity on notepad... Thinking 2 share with you all :)
 • Just copy the below section and paste it in notepad and change the font size to 2.

Copy from here:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZaaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaa22SSS222222a2222aaaaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ888Z
ZZZZZZZZZZZaaaaaaaZZZZZZZaZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZaZZZaZZaS2222a80BB0BWBB0000888ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8ZZZZZ88ZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZ8ZZZa222a8BBW@@@BWW@@@WWBWBBBB00ZZZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZa2S2Z0W@M@@WWBBB080088ZZB000BBBBB088ZZ22aaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZa! 22! aBWM@WW088ZZZ880BWWWBWWB00BBBBWW@@B088ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaZZZZZZZZZZZZaaZZa22Z0WMWB8Z888BW@@W@@WWWWWB000000000BB0WMWBBBZ2ZZ8ZZZZaa8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZa2aZ8W@B0880BWMM@MM@WBB00088ZaZ88888Z8Z8088B@00B8XiX88ZaZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZS2Z000BB080BWMM@WB08ZZZZ8BBWW@MMMWB000B0ZZ8ZaZ8a28@WaZSaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8
aaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaSSZBW080000WMM@@WWWBBB00800880800BWW@WW08WW00BB8aSS2Z00WZ22a8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8
ZZZZZZZZZZaZZZZZZZZaaaaaaaaZZZZZZZZaaZZa2aZWMBS80WW@WW0BWB8aS2a008800BBWBBBBWW@@@@@W0808Z8ZXX;ra8WWW022880ZaaZZaZZZZ8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZaaaaaaaZZZZZZZZZaZZZZaZZZZZZZZB@@2X0W000BW@WWB8880BB0888BW@@MM@@WWW@@@WWWBaaZ2SXSa;:7X2aB@82SZ8Z8ZZZ8Z2! 2ZZZ! Z8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZaZZZZZaZZZZZZZZZaZZZZZZaZa22S0M028WB0B@MM@WB0ZZZ880080BW@@WW@@@@WW@W@WBBBWarXSrr2Z; :.,;2WW2irSZ08ZaZZZZ8a2aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZaaaaaaaaaZZZZZaZZZZZZZZZaZZZZZaZZaSaBW8a8B80WWB0Za22ZZ80BBB0BW@@@@@@@@@WWWWWWWWBMM@ZS27ira7i2:. ;ZB8r.i72808ZZZa8ZZ88ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZaZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaBMWZZB08WBB0ZZZZ00BBBBBW@MM@@@@@@WWWB0BBBWWWW@BMMW@Z72WZZWi, 7S20W87i;;X800ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaZZZZZZZZZZZZZaaaaaaaaaZZZZaZZZ2SZBWW0BBBWWWBBB0000Z8888BBWW@@M@WWWB8ZZZZ0Z8BB00BBW@W@0Sa00@W7200aSa80ZSaX;;S2XX28ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZa22ZW@W0800BBBB082S22a8WB00WWW@BBWWWB8008Z8BBZaaaZ888BB0B8Z00@M80B0W@82a@08a28X78W0a8ZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaZZZZZZa2a0@W0880BWWB0S2a8W@MWWW@@W@@W8ZZZa2S2aZ8888a2SSS2Z088BB88WB0ZaW00@WZ2a8ZW@aSZ2rS08ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaaaZZZaa220M@080BBBB0Z20W@WBBBWMMWWBZ2S7;i;i;r;rXSSXSX777XS280Z88Z8W@WB08BMW088880BW0SXaZXS8ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaZZZZZZZaaa220M@W00BBB080W@WB0BW@@W@0ZZX;iiii;;ii:::i;;rrr777X72aZ8880BBBBBBBW0Z8800W0WB8aSXaZXZ0aZZZZZZZ8ZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZaaaZZZZaZZa22ZBMMB080BBWWWWBBWWBWWWW08S7ri::i:::iiiii:::iii;rrrr;r7Sa880BWBBBBBB000B00BZBB08ZXX27X8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZZZZZ! ZZ! ZZZZZZZZZZaaaZZZZaaa2a0@@@W800BBWBBBWBB00B@WBWZSriiiiiiii;;;;;;;ii;r;;i;;rr77XSaZ0WWWWWBWW@M@WB88Za2ZZSX7SXa088aZZZZaaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZaaaZZZZZZZZZZZZZaaaaZZaaaaZBW@W@BZ800BBWWWBBWWBW@BZaS;:;;;;iiii;;;;r;ii;;;;r;;;rrXXXXXXSaZ0WBBWWWM@WWBBBZaZZ277rrZaa8aZZZZZZZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
ZZaZZZaaaaaaaa2aaZaZZaaZZZaZ0WW@W@0a0WWWWWBWWBWB0WWaXr;ii;;;;;;;;;;;;;;;;rr;r;rrrrr77777XXX2ZBBBW@@@@WWBBZ08aaSr;i,r2aZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZaZaZaaaZaaZZa2ZZaZZaaZZSa0W@WW@W8ZBBBWWWBWWBWWB@BS77;;i;;i;ii;i;;;;;;;;;;;rr;;rrr777XSSSS2aZ0BWW@WW@MWBa0B0Z27rrii28ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZZaaZZZZ88ZZ8Za2aZZaZZZS8W@@W@MBZ0BBBWWWWWWWWBWM0Xr7;;;;;i;;;;iiiii;;;;;;;iii;r7X77rr7XS2SS2Z80B@@@@@BZZ800Z22SXi,7Zaa8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZaaaaZZZZa22Z88ZaaaaaZZ8W@@WW@WZa0BWWWWBWBWMWWW@Z777;;;;;iii;iiiiii;;;;iiii;;;;i:. ,:ii7S2aaa80W@@WWB80W@@WZXri,.,XZaaZ8ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaZaaaaaaZZZa2aZaaZaaa28BMMWWW08Z0BBBBWWWWWM@WWB2;iri:::, ...,:ii;;;;iiii:,::,. 7ZMMMMMBZZa2Z880W@@@@@W@WWM@0a;::.iSZZZ08aaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaZZaaaaaaZZZZa22aZaZZM@@B0BW08Z8WB0BBWWWW@MWM0;;;,.,i::,,.   ,:i;r;i;;:iii;aMMMMZ7;r20MM@8ZZZ8B@@@@MBWB0WW0027Xr7S80a2aZ8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaZZZaaaaaaZZZZ0WMWBW@BZZZa8WB0B0W@@@W@@@Z:,iX0WM@@MMMMMWZX;;i;;;;;i7X8MM@BaX;;:...i2WM@088BW@@@@W@WBWWWB2:.,:rX2aXXZ8aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaaZaaaaaaaZ80B@MM@B82SZ88Z8@WBB8W@M@WMWBXia087:,i72Z00ZaZaX;iiii;rr7X2aa2X:,i28827;iXZBB080WWWWWW@@WWW@@0X:,,;XS00ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZZZZZZZaaaa22aa00BBBB02XX28BM@B88M@WB0W@@WWM0aXX2;  i7ri    i;;rr7;iii;r72SSS;. r280@MM02SSaZ88Z8B@@@@M@@WWW@MMZr, ;;7Z0aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaaaa2Z0BWBBB08Z0WMMMM@B0ZZWWWWB@@@WWM8Xr;;irZMMMMMMMWaX7;;77i,i;72ZSrraMM@MMM@MMM@0ZaaaZZ8BW@@WM@@@WBW@WZX:..,;:r02aZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZZ2aZ0W@BBW@MMMMMM@W08Z8ZaBWWW0W@@@@MS;:;7X0MMM2BSiMMMMMX:;7;:::XB0r:aa:S,XMBX7a@MW8ZaZZZ8BWW@W@WW@MWW@WBZr::.7; 2WZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZa2ZBW@M@@@@WWWWBZaaZ8Z00Z0BBB0W@WMM@rrr;i;aMM, .BWM8  8Z;;rriiiXB0ir0S.:aBWZZ0@BaXXX2ZZZ8BWWWW@BB@@WWWMM2i7; 72i;0a8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZaaZ08B@BBBBB0080BBB8ZZW@00BBBBW@WMMWXXr;;:.iZM02X;;X227::;r;ii;X8BSi.;X7i;XSZ8ZS7;irXS280W@W@@WBBBWWWWWMZrS7.,SS;aZZZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaZa28WB0WW@@MMWWBB008ZZW@WBB088BB@@MM@SX;;ii:,.:;7r;rrri::irr;ii;r20ZS;iiiii;;;r;;;rr7S2SZ0BWWB@WBWWBB80BMB7SS;rXrrSa88a88ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaa2a0@WW@@WWWBW88ZaZ0MMB0WWWZS0BWWWMMZSrri;i:iiii::::,:i;;;r;iii;222Zari;;;ii;;;;rr7XSSX20W@@B@BW@@WWBWWW02Zar;;;7Z8X8ZaaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaaaaaS28W@WWWWB8a22a80@M@W8BMWW020WWWWWM8Srr;;;ii:::iiiiii;;;irr::i78Z2aa7;;rr;;;;;;;rXSSXrXB@WMMM0@@@WWBWWB8ZaSi,;;iXZSS88ZZaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaZaaaaaaaaa0WWBWBBBBBB0B@M@@W000WWW@B2ZBB@@WMW277rr;iiiiiiiiiii;;rrr;ii;7a088aXrrr;;;;;;;77XSSSX2BMMWZX8@M@WB00BB0Z2X;i7r;;2BX288aaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZZaaZWM@BBWWWWWW@M@WBB08W@BWWWB22BB@MWWM8Xrr;;iiiiiiiiii:ir;;77;;ir70@@ZX;;;rrrrrrr77X2SS2aB@@Wr7MMM@@W000W0SXSr;;:;iiBZXS8ZaZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaa2ZB@@M@WWMMMMWW! 00! 80BWWBWWWWZS8BWM0BB0Xrrr;;;iiiii:i;ii;77;i:iiiiX0W87:;;;;;;rr7XXX2SX2ZW@WMSBMM@WWB0BBW077Xi;Xii:.S8SXa8aZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaaa8WWW@WB00008ZZZ80BWWWBW0BM02a8WWZ0W@a;r7rrr;iiiiiiiiii:,,  .,,i;S0aii;;r;rr77SSSaS2Z0@WWW;2@@@@W00B0W0r;r:r2;:i::Z8SS8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aaaaaaaaZaaZZB@WBBBBW088B80BWWWWBWBWBWM0ZZZWMZi0@07;;rrr;;;;iiiii:;Z@@2;i:rZM820BXr;;rrr7XXS22a2Z0W@@MMSZM@@@W0WBBMWri;:iXr:;;,XZZ2ZZZaZZZZZZZZZZZZZZZ
aaZaaaZZaaZZ2Z0WWB000BW@@WWBWBBBBWBWWWW0Z8Z0M0:S80Sr;rrr;;;;i;;;;ii;rr;XZBMMMBBB87ii;;rr7XXXS2a2ZBWWBMM7aMM@WB0BBBM@7;;..XS;:i.:X8aSZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
aZZZaaZa2aZaaa0M@WBB00888000BBWBBWWBWWB08a00WMMWMM8;;rr;;;;;;iiiii:iii::;;iiaZ27r77r;;777XXS2aaZBB0WMMM,S@MMB08BBWM@27r,.X2r,ii,raaX2ZZZZaaZZZZZZZZZZZ
ZZZZa2aaaaaa2aZ0WWB0ZZZZZ0BWBBWWBWBWWB8002a8B@Mr;MM7;;r;;;;;;i;;;;;;i;i;r: ;;r;r7777rXX7XS2aZZ8BBB@@@MSWMMW0BBBBWMW2Xr,.XaX,iri;7ZZSZZ8Za2ZZZZZZZZZZZ
ZZaaaZ08aaaaaa2SZ08ZZ8BWBBWWBBWWBBWWB00BBa280BMBS@MZr:;r;;;;;;;;ii:,,..iri  iiii;r7XX7XXXXS22aZ80BW@@@MSSM@00WW0B@MWaX;. ;a2iirir7ZBa2aZZaaZZZZZZZZZZZ
Za2aZ0BZaaaaZZaSZ0088000ZW@@W@@00BWW08WWB0aZB8@MMMM@a:i;;;rr;;;i:.irXSX;ii7Z8ZZaSXS2SXSSSXSaaZZ80BMWM@Mr7WWWB00BWW@W82r, ,72;ir:rXrZ8S2ZZZaZZZZZZZZZZZ
Z8ZZaW@ZZZaa2aaZZZZB080W8WBWB00000WW8B@B0W8Z@BWWWM@MM7:;;;;;;rr7Z@MW0BWBW@@MMBW@MMW2SX7XSS2aaaa8B@MW@@M8WMWWWZa0WW0088ri,:X2r;r,i27X022SZZaZZZZZZZZZZZ
Z0BZ28@08aaZZ222aa22S2ZBB@WWWWBBB0WW0WW00B8ZWWWB@MW@MBi,;7i;r;;r7X7;;r;rSX;;rXSSZZX;rrr7S222aZ0BMM@@WM@i8MBBWB8BBB0008X;.,X2X2X:i2ara822ZZZZZZZZZZZZZZ
aZZ0Za0WBaS2aaa2SSSa8B@@WWB00B0000WW0WWB0WBZWWWBWM@0BMB: ;i;;;i;;rX227. .. ,XZ80ZSXXX777X222a0BWMM@WW@0i;M0BW08BBBWBWa7,,,77rXriiXa7X8aZZZZZaZZZZZZZZZ
ZZ2a8Z28WB88888000BWMM@WWW@@@WWWBW@W8B@@WWWZBWWWBB@M@MMW;,i;7r;r;i;72800WWBWBBZ2S7SSSSSSS2Z80W@@@@W@MMM8MMWBW08WWWW0@Z2i::rXX22i,;7aXSZ82a8ZZZZZZZZZZZ
aZZS2ZZaZ0@@@WWW@@M@@WWW@B8WW88BBBB80WBBWWB80BB@BBW@@WMMMX,:;7rir;;;ii;7X7rrii;;;7XXXXXX2Z80BWWW@@@MMMa:M@W000BWB0WBB0Z7i:;2X7;r;;7SXSSZZaZ8ZZZZZZZZZZ
2Z08ZZaaaaaa80BWWWWW@@WW@08WW88B0000BWB00BB00B0BBBBWWWWWMMWr,ii;r;iiii:,,,:::i;;rXXSXXSZ8880BWWW@M@WMMX:B@B8ZZZ880B0008aSi7arirX7;7aa0a;SZ2ZZZZZZZZZZZ
8B8aaZZ88ZaZZ8800BBW@@WBW000W@B80080BWB00B008BWBWWWBW@@WWMMM07;:i;;;iii:ii;;;;rrr7XXSZ800000BWWW@@@WMMXZMWB88008Z88808882SS2X;;r7i;XX2W;S82Z8ZZZZZZZZZ
008aZZZZZZ880BBBBWBWWBBBW0B80W08B0Z0WWWWBWBB80WWWWWWWWWWWWWMM8ZS7:iii;;ii;i;rrrr7XXaZ80080880WWW@@@@MM:S@WB0B@W0aaaZ0Z22XZZ2Si:ir;;7XX8S2ZZ2ZZZZZZZZZZ
BBB008800BWWWBBWWWWWWBB0BBWW08B@WBBBBBWWBWWWWBBWWWWWWW@W@@@MMZSaWZ7;:iiii;;;i;r7X2Z88Z8888800BWW@@@@@M8B@WWWM@008ZZa8aXXiXZZXr;;r;;rXX2a! 22! Za2ZZZZaaZZZ
WMWWWW@@@@BBB00008Z80BBBBWBWB0WWBWWWWWWWBWWWWWBWWWBWWWWW@WWMM0SX8BB8a2SSSS2SS2Z80BW0888880880BBBW@@@MMMM@WWW@BZZaZ8SSaSSX;;7S7:ii;rr;;S282a0aaZZZaaZZZ
8WW@@@WWB000088ZZZ0000000WBBWM@B00BBBBBBWW@WWWWBWWBWWB0W@WWWM02S27XZ88ZZZ800BBBB888ZZ8888ZZ80088W@@@@@@WWBWWW0880ZSZ02r70Zr,;7Si:ir7rrXi2aSZa2aZ8ZZZZZ
aZ88880BBB08ZZZZ80B0BWW@@WWW@MB0BW@MM@WWWW@WWWWWWWBWWB0@@@@WM@ZX7;X2XXXXS2a2aaaaaZZZ88888ZZZZZZ8W@@@MMM@WB@@WB0BZ8aXa8araWWZ;.iii:irXXXX7aaZ8ZaZZZZZZZ
8BZZ80B08ZZZZ8080000BWWWW@@@MW880BW@@WWBWWWWWWWW@WWWWWW@@@@WMMB7r;7SXXXXXXSSS22S22222SSSS2aaaZZ8M@BWBWM@W0WW08888WBZ2Z@@220@0Xi;7;:irriS7;2a2ZZZZaZZZZ
08aZ8B08ZZaZZZ8BB880WWW@WMW@MB80WWBW@@@W@WWWWWWBWWBBWWWWW@@W@MWXr7;XX7777XXXXX777XXSSSSS22SSX2ZWBr28ZZ0@MMM@B008W@88WWBW8Z0008X:irri;Xr;Xrr22aZ8ZZZZZZ
ZZZ8008ZZ8000B0888ZW@WWMW@W@@0Z0W@WWBWW@M@@WWWWWWBBBW@@@@@@@@@@277;X77rrr7rr;;;rrr77777XXXXXSa8Zr;aX7S2Z8@MM@BBBWW00WWBW@80BB807::r;i7XirSrraa2ZZZZZZZ
8Z8B008Z8008800Z0B0@WBW@@MWW@08BMM@WBBWW@@WWW! WWWW! WW@@@@@@@WWWWM8r7r7Xrrr77rr;rrrr7777777777XXS; 7ZSrrXS2Sa8@MMMWWBB@WWWWWB0B0aZ8X:iri;r7r7S;XZaaZZZZZZ
088808ZaaZZZ088BB00BW@WW@MWWWBBMM@@@@WWWWWWWWW@WBBWWWWW@@@WWWWMW7r;r7rrr77r;rrrrrrr7rr777r7X;. r07;rX77SXSS2a0MMMWW@W@@BBWB8082SaXrX7i;;r:rX7a2X2ZZZZZ
088808aZ008B0Z0B8008W@B0WM@@WWBBBBWW@@@WWWWW@@@BBW@WW@@@WWWW@W@@Xir;77777X7;rrrrrrrrrr77r7X;. rWSi7rrrr77XXXXXa0@MMM@WWWW@@WB88S7;iraS;;ri:rrXZXrZ08aZ
Z80BZ28B080BBW828W0BWWB08MMMBWW8Z8BB000BWWWW@W8BWWBBWW@WW@M@B0WMarXr77X7XXXrrrrrrrr;rr;r77;  i@8:;7rrr777rXXX7X7SZBMM@WWBWW@@BB827r,,X2rir777r22;S8ZZZ
8B0Z22Z2X20BB8Xa@WB@@WW08a@M@BB0W@W080BWW@@WWB8WWWBWWWWW@W088B@Ma:;;rrrr7SXrrrrrrrr;rr;rr;  SMZ.rrrrrrrrr77XXXS222aBMMM@0ZZ800002ir7;iSSi:;i;r28rrZZZZ
Z88800B08B@W0a2W@WBBWWB88XZB@@W@@BZZ0WWW@@MWZ8WMWBWWWBM@B00BWWWM2,;;;;;irX7irrr;r;;;;;XX;  ZMBi:7r;;;;rr;rr777XXSS2a8WMM@B008ZZ88Xri:.,ZS:rrr;r82;aa2Z
a8ZZ880WMMBB8ZWMB8B0BWW0aa2SZW@WB8ZZZ80BWB0ZS8@BBW@@WB@B0B@@WW@@X,7r;,:;rr;;;;;;i;;i7r7r.,0MWi,rrr;rrrrrrr;rr77XX77rrS8MMMW0BZ2Xa2Z2i, i;ii7;i:aB;a0aZ
Z8a8ZZ88a8BWBB@W0BWWWW@@B0B088BW@WW@W0ZZZ2SZW@WWW@@@@WWW@@@W@WBZi:7i:i7S77XXSXXXXXXXSXi  8M@X7a2S2XSSXXXXXXSSXSXSX7;i,.,SMMMWBSXa7X8ar.,ir:iXXi;BaX0ZZ
Z8ZZZ88ZZ0WBBW@BBBW@@WW@MBBB00BBBW@@M@WB8Z8BBBBWWWW@@@WWWWW0ZXSXi;;i;XS7;r7r7XXS2aaZ2: .7S;:;7;7S72222222a222SX7;i:...    SMMM02Z7:7Z2r:.r;:;X7:ZB7ZZZ
8B00008BW@WBWWBWWBW@@WWWWMWBBBWWWWWBW@@WBBWB80@@WWWBBBBBWWB2;iX;:77XSrii;rrr;;;;;i;;:  rXi,,.:,,:iiii;;;;7777XXXXSSri,.    @M@8aSri7S7iiiSr:r27X02aZZ
aa80ZZBWWWW@@WBW@WW@@WWWBBW@@WWWW@@WWWW@@WB08WMMWBB00BWBW0Z2XSaXrX7rr;;rr;;;;;r;;;i:  SSi,:::ii;;i;;;r7XX777rr777XSSSXri.    aMMX72;iSXiXr2aXX7rr2aZZZ
8800Z8WWWW@WWW00W@W@WWW@B@WWWWWWWWWW@@WWBBB0WMZSa80W@WB008aaaSS7r;rrrr;;;;;;r;;;rr:  rZ;:ii;;;rrrr777XX77XX777777r7XXXX7;i,   XM@2a;,;S,i;;X7Z2XXSa8ZZ
Za80BW@@W@@W@@BZZ0W@@@WWB@WWWBBBBBWW@@@WBBWWBS:20@W@W08Z8Z222Xrri;;;;i;i;;;r;;i;7i  i@Xi7777777XXXXXXXX7XXX777rrr777XXSSSXri   7MWaSXr;;7SS2:X2ZZXS88Z
Z8WWBWWWWWWW@@W0ZZ0W@@WWBWWWWWB008ZZZ80880BM8X0MMM@WB00Z8ZaSXrrr;rr;;rrrrrr7;rr7;. i00:;7;r77777777rrrr77rrrrr;;rrrrr77XSX7;i.  :BB0SiS8SX2Zr;ra0S7a8Z
WWWBBWWWBWW@@WWWB80W@@@WB@@WWWW@WWWB00BBW@M020M@WWWB88ZZZa2X7r7rrrrrrrrrrrrrrr77, :ZZ;;777777rrrrr;rrrr;;;;;;;;;;;rrrr7XSSS7r:.  7B0XX08XSaa;XXS0ZX2ZZ
BBWWBBWWBW@WBWWB8Z8BWWWW0BBW@@WW@@WMMMWBWM@88WWWWWB088ZZaSX7r;;rrr777r7777rr77Sr .XSrir7rrrrrrr;rr;rrrr;;;iiiiii;;;;;rrr7XSX7i.   SW82B82S2aXX7ra0aZ8Z
BWBW00BBBBWW0880B000BBBB0Z8BWWWW@WBB@WB0W@WZ8@B@WB0ZZ8ZZSX77r77777XXXr777777rX7  ;X;;;rrrrrr;;;;;;;;;;;iiiii:i::iii;;rrrrXX22r:.   aBZaZZaaa802;7Z8ZaZ
BWB08800B0BW@MWBBBB0W@@WW080BBBW@W00B08ZB@Wa8@BWB08ZZZSS77X7r7XX77r7rr7777r7XXi ;S7;rr;;;;;r;;;;;;;;;iiii:i:::::::ii;;rr7X7S2X7:    S@aSSZa;SW027X2ZaZ
WWBBWWWB000BBBBB00W00WWW@WB0B00BWWBBWB8Z0@WaZ@WB0ZZZ27rri;r7rrrrrrrr77777rrXi, iX;;i;;ii;;i;;iiiii;iiiiiiiiii::iiii;;;rrr77XSSSr:    2W07XZSiXZW0S2ZZZ
B00BBW@@B00B@W0800BBBBBWW@@WBBBB0BWWBWB88@M00WBZaZ2XX77r;rr;r77r777rr77rr;i;:  77;r;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii;;;rr77XSSaXi..   SMZi7Xr72Z8ZZ00Z
8Z8B@MW@M@BBWM@BBWWWBBW@@WWWWWWWWW@WBB0Zaa0BZ2ZSSSX77rrrrr777777777rr;;iir;:  iX;i;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;;;rrr77XXS27:,.   8B;;Xi ,.,S8ZZ
80BBWW0W@@B0BW@WBWWWWWWW@@WW@@@WWW@WBB8Z8ZZ88aZX7XXrrrrrrr7X77rrrrrrrr;iii,  :7riiiii;;;;;;;iiiiii;iiiiiiiiii;i;;ii;;;;;rr777XX2S;,..  ;WZrS2Z80aS22XS
0BWWBBBWW000B0B@WBWBWWWBWWWW@@WBBWWWWW080B008a8X77Xrrrr7X77Xr77rr7r;;i:ii:iXXar:;iiiiii;;;;;;iiiiiiii;iiiiiiiiii;i;;;;;;;r77rXXSSXi..   S@2r7r72Z8aZZZ
ZBBBBBBBB0BWBWWWBBWWWWWWB@WWWM@BBBWBWBZ80BBBB802X7Xr;7XX7777rr;;;;;i:ii::;rri7riii;iiiiiiii;i;;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;i;;;;;rrr777XSS7,...  Z0ri;irSZaZ8Z
8BWWWBBBWWWBBW@WBW@WWWWWWW@@W@W00BWBW8a8BB08888aaSXr7SXX7777rrr;iii;ri,,i;:,.:;ri:;iiiiiiiiiii;;;;;;iiii;iiiiiiii;;i;;;;rrrrr77XX2Sr:,.. :ZarX2ZZaZ8ZZ
8BB000BBBWWWWWWBBW@WWWWW@B@@WWWWWBW0aX78WWBa;788aXr7XX77rrr;iiii;r;,.i;XSrrS7;;7;:iiiiiiiiiii;r;;;;;;iii;iiiiiiii;;i;;;;;rrrr77XXSaS;, :  2W2rX8088ZaZ
0BW00BWWWWWWWWWBBWWWWW@@@W@WWWWWW08S;irBW0ZXrSB82XXX7rrrrrr;;;;i,.:;77rXS7;r7:,ii:::::iiiii;;r7rrrrr;;;;;i;;;;;;;;ii;;;;rr;;rr777XS2Xi:,  :BB2XS2aZZ8Z
BWBBBBWWW@@W@@WWWWWWWWWW@@@@@@@WZrii;X0M@WB00ZS:i;777Xrri:ir::::;S27;ii7XXXaX;,i7;i::iiiiii;;r7X7;;;;iii;;;;;;;;iii;;;;;;;r;rr7r7XS2SX:.:  X0Za2a8ZZZZ
BWBBBBWWW@WWWWBWWWWWWW@@@WMM02X:.,XBMMMMB2r,..,;Xa27;;iii:,..i;;r7X227i;7XXXXS7:iri,:iii:i;ii;r2Xi;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;rrrrrrr77XXSSSr:,. :SSS2aaZZZZ
BWWWWW@@WWWBBBWWWWBWWBWWBW0ZZ8MMMMMMMBZXi.,iii;2S7;::i,,::;Xaa2SXi::;7r;i;rX;rXrirS;:.:iiiiiii;22r;rrrrr;;;;;;;;i;;;;;;;rrrrrrr7777SS2S;,, ,0@0B0ZZZZZ
0WWWWWWWBWBBWW@WWB0WW@@@B0Z80ZB@BS77i,,.:ii:iX27;iiii,:i7XSXXXXXXXSXr;i,,iri27X7i:irr:,i;iiii;;72S;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;r;;rrr7777XS2Sr:.  2WZZZaaaZZ
0@BWWBBBBBW@M@WBBW@M@B0aXX22r.iX;. ,,:ii7riiX27ii:,:;rS2aaX;7SX777rr72ZXii;i72XrX7ii77:.:;;;;r;iX27r;;rr;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;rrr777XSSaS;:, ;B8ZaaZZZZ
8BBWWBBWWWWWB0B8Z8ZSXr;rr;;ii;;77rii;iiiiirX7;i;;rXXa2SX;rSX;rXXr;rr;rXX7r;:ir7XSX7rr7Xriiii;r7rX2aX7rrr;;;;;;i;ii;;;;;;i;;;r;;rr77XXS2S7ii ,888ZaZZZZ
</FONT>
<FONT size=1> S0a20WWBW@BaZ0MMM@@MMM@MM82a888880ZaaB@MMBXS0WW0SX22Z2aaZ0WW@WWMMMM@MMMM@@M0M@WWMB080008088Z0BBZSSa888ZZZa80BB0000000BB0000000888Z8Z88Z8Z8ZZZ88Z88W@Z
2W2XaBW08W0aZZMMMMMMMMMMM02SZ808ZZa0BW0@07aMMMS::X7XXS0@MW@BM@W@@WMMWW@MMMMZM@MB0M@0W0ZWM0B880WW2XaZ0088aZ80W000BBBBB000080BBB0ZZZ88ZZZ8ZZ08aa8a88WM2
2WSS00W0B@02aaMMMMM@@@@M@a2SZ8ZZaZ8MM0@MB2MMZr 2WMMMMMM@MWMMMMMMMMMWMMWMWB@WMMM@@W8@M@88B@M00Z8WM2XZ008ZaZ8BWB0BBBWWBB000WWWWW0ZZZZ8ZZZ8ZZZZZ88aZ8BM2
aWaXZ8W0BB0Za8MMM@M@WM@MMaSaZ80Z2ZMMMMaXXZ@Bai0BW0a7;rX22S880MMMMMMW0@WMMWWWWBBMMWMW0WBBaZBM@WBZWWSZ8800ZZ88B0BBW@WWW@WW@@@MM@0ZZ88Z88Z888Z88ZZZZ0MMa
28SX80MZBW0aSZMM@W@W@WWMMa22a8Z2@MMBMM0ZBW@0rXBB2S7a@M@0WMMMM@@aZ0@MMM@@MW@@@@@a8BWWWB0MW088WMWBZB0ZZ8ZZ2aZ0B000BW@@@@MM@M@@M@ZaaaZZ88Z888ZZ8ZZZZ8@Wr
ZW2XZ0W80B02SZMM@WWWW@WM@aSSZ28MMMMBaiSWMW@8Sa8a8BWMM@MM8Si;7;XS2XXSSZWMMMMMMM@@@WWMBBW08WZ080M@BZW8ZZZ0ZZZ0BBBBBBBWMMMMM@MMM@0aa8Z08ZZ88Z8Z8Z8888@@X
ZBXX8BW00BZSXaMM@M@@@MWM@2X7aaWMM0MMMWWM@00aaBW@BMMWSr. ;7a28W0W@00Za2r7X228WM@MMMBB@WBZ8WWB0Sa@@W0BZaaaaZ80BBBBWBBW@MMMW@MMMWZ2ZZ8ZZ8Z88Z8ZZ88Z88WW2
8B2X80B00B02S2MM@@WWMWMMW27X0WMBMM08W@MMBZ2aZ8BMWB0W@MMMMMMMMM@0ZZ0BWW00Z8ZaaX2BWBW80WBBWZZWMB0a0WWWW0aZa2Z8B80000BWWWWWW@W@MWZ2ZZZZZZ8Z88Z88Z8aZ0W@8
8BXSZ8B00B82SaMMWWW@@WWMBX72@MMM@MWBWMMMBBaZ0MMMMMMMMMMMMMMMM@WMMMMZ2MMW88B0W0Z2Z88BBBW80M8ZZWWW08BMWBZ8Sa80000BB0BW@@@@WWW@MWZ22Z8Z88Z8Z88ZZZ8ZZ0WMW
ZBXXa8W0Z0ZSS2MMWWWWWBBM0;X0MB0a7XrXaZBWBBZaBW00Z2S7XaaZ8BWMMMMMM@BB0888W88800W8@B88B88a008MBS0MBBZB@080XS888Z808880WWWWWWWWMBZS2aZZZZZZ88Z88Z8ZZ8B@B
00rSa8B88B0aS2WW0000088827B@ZaXSa0@MMMB88ZZZaS777rr7;,iS88BBWWWW@MMMMWWB@WWW08@MW88BM@B08Z8aBMBZZB@B0@0@27a08808BBBBWW@WWWWWMBaSX2Z8ZZ8ZZ8888ZZZZ8B@B
i0BrSZ8B880BaXaBB88ZaZZX228MMMMMMMM0aZaXaaS7ri;r72Sri::, iXZZB@@W8@BBMW8ZZBBMWZWMM@B0W@@0@0808@MBZZ080WWM2SZZ8ZZZ80BBBWBW@@@MBaXS2Z88ZZ8ZZZZZZ8ZZ0BW0
780XXZ0BZ8002S8@@WWWB8Za2Z@MMMMMMMZSa22SXSa2XXX77i:i;;ii,,,.,rXZWWMWWWWBWB8ZZBMMW8MMMB080@ZWW8ZZ0@MW0WB0W@W22ZaZ8Z80BB0@W@W@@MW2rS2ZZZ8ZZ8Z8ZZ8Z8Z0W@B
..Z8XSa00aZ08SXZMMWW@WWW08@MMMMMM@M2XXXXrr7X77X77;;;;r;iiii:,....:72B@MMMMMWZZXa@MM20MMB0XS0SZMWZ00088W8M00WB22aZZZZ80B0BBWWWWMB2772aZZZZZZ888888ZZ8BW0
Z0rXa0B8008SXZMM@WMMMW0WMMMMMMMMM777SXX7X77r77X7r;ir7;i:i::,::,,   ,r20MMMM0arZMMWWMM@8Z00ZZBW88ZMMM88WB8@BSZ2aZZ00BWWB@@@@MWa7XSa008Z8ZZ88ZZZZZ8WMB
80X2Z80Z80ZXX8MMMMMa2Z@MMMMMMW@@MSXSXXXrr77Xr;;rrr7;iiri;i:::::,:::,.,::X8WMB8@WWMM@M@@ZaZBBBa0WW800BBB8@WBWZSSaaaZ880WBWWW@M8aXXSaZ88Z8Z888888ZZ8W@B
0BX2Z00Z8B0XX8MMMBa2WMMMMM@@MM@MMa;2SSXX777X7rrri;7r;iii;;;;;i::::,,,,:..:rX808BMW@BMMMWZ888WW80BZ208MMBZWWWWZaSSZ800WW0WB08W8SrXXaZ8Z888ZZZZ00ZZ0WMB
0BX2a80aZ8ZS7ZMW8aaWMMMMM@MMM@MMMMraa2XX77X7XX7X;rr;r;;;iii:.         ,:,,ir7ZWMMMW0@MM8ZW0Z8WB00ZZaSaZ00B@B@ZZS2aZZZ888808Z8aSSXaZ8ZZZZ8Z8ZaZaZ0BB0
B0X2a8Z888ZSSa02Z@WMMM@MM@MMMMMMMM:aXSXX77;rr7rX;7r;i::     ,BMMMMMMMZi  ,..:rXWMMMM@MMWS2@BB008800BW080BB@MMB2a2a800888aaaZaS7XX2Z88ZZZ88888ZZaZ808
0BX2a80Z88Z27XZ0MB8MMM@MM@MMMMMMMM.XXSX7X7ri7r7Xrr;,   .SMMMMMi     ,X8aS;::i:;iX0MMMM@@WW800BBW@BB88ZZ00@W0WMMWZ2aZaZZ2a22a2SXSSX2Z08888ZZZ88808ZZ8Z
80XSaZ8ZZ882XSBMB2MMMMMM@M@@MMMMMM,:.,,.i;;;.:,i;:ii2MMMMZ,    ...      :i:ii:;;S8MMMMB@@BZ088WB008W@@MM@0BBWWMM02S2aS2a222SSSXX7X2ZBZZ88ZZ888ZZZZZZ8
,00X2Z888aZ8X2ZMM28MMM@@M@MMMMMMMMMMMMMMa;i:::MMXXXMMMMZi. ;;XSSX;;;ii,:,,.,i:ii;XZMMMM;MZ@80WBB8888a8800BWWWBWWMM02XS22aXXXXX7SXXXSa888Z8Z88ZZ8Z8Z088
i80X2a8ZZ88aXXZM@8MMMMM@M@MMMMM@@MM2 :X@MMMMX. i;;;77,.:72a2X7;;;:.:;rXri::i:::ir20MMW;MW@BZB@W@W0B08Z8BB0WBWW@@MMWSXai,ZS2SXXXXSX2Z0880ZZ80880888ZZZ
:88X2aZ8aZZZS2@MMMMMMMMMM@M@MMMMMMMMXXSX;i;2B82;;i:,:iS2Z80aX7;S2ZZZWMZ7;i::::i:ir22@MWZZ88M0B80BBW0WB@WB00WB0@@MMMMW2222SS2SXSXXXX2Z0ZZZZZZZZ8ZZ88Z8Z
,Z0X2Z88Z28ZSSWMW0MMMM@MMMMMMMMMMMMMMZSXrrXS220Z7::iii7X0MMMMMMMWZMMM8;:i:,,:::::;S2B@@M@0BaW@BZZ00080B80W@@WB@@@M@@MB2XSS2SSSXXXXXSZ00888Z08808ZZZZZZ
:B0XSZ888Z0ZSXS8ZSWMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB2i:i::,rWMMWZZ2W 7S;   ::i:i::iii;rX8B@MM0Z0280000B880880B@08WW@@MMMMWWSX7XSXXX7XXrSZ08Z8888ZZZ8ZZ888Z
88X2aZ8ZZ8Z22Sa2X2@M@M@MMMMMMMMMM@MMMBM0BBB7MMMZ:,:ii::iXZ80W8ZX;...iiiiiii::iii;7XaaB@WB0WW80B@WBZ880B0Z0WBW0WMM@@@W@W2XrrXX7XXSX2Z08888ZZ8Z8Z088888
BBSaZ888ZZSX;iXXZ0MMMMMMMMMMMMM@M@MMM07WMW000Z8r.,:ii,,.,:rX2X7r77rr;;i:::,iiii;;77SXZZ8Z@WMM@20WWMW8Z8B@B0WWMM@MMMMM@B8BaSSSX77XXXZ08ZZ88ZZ888Z8ZZZZ
B0Xaa2aZa2XX7S@ZMWMMMMMM@@MMMMMM@MMMMW.XXX2a8ZZ;.,:,:,::,,..,i;r77Xr;i::::i,::;;;r;X78aSX77 7;M@XB0BW0Z8W@BWWWMMMMMWWM@88Z22ZZX;r72a0ZZZZZ8880Z8ZZZZZ
W8SXSSXXS77XaWZ8W@MMMM@MMMMMMMMM@MMMMM 7SaZ0aaa:.,,:,,,iii;;r:ii;r;iii::::i:iir;Xrr7727SZMMMMXBMM2280WW00WMMMM@@MM@MWB@M@WZ8080Sr;SZB8ZZ8888ZZZZZ88ZZ
BZSXXr;;;rrrZ02ZWMMM@MMMMM@MMMMMM@M@MM,rXSSS2Z2:,:i:,,,:irri;iriiiiii:,:,,::i;r;rii;rS7X0@MMMMMMMMW8aZ0@B08BMMMMMMMMMMBWMMW8B822aXXaZa8Za8ZZ888ZZZZ80
8Z2XSS277;i7Xa0WMWWMMMMMMM@MMMMMMMMM@MZiXS2X2Z7:::ii:i;i:;SXriii;;iii:::,:::;rr;i;i;i7r28BBMM@M@MMMMM8Z8B@W0BMMMMMM@WMM@WBW@@W2X2aaZ8ZZZZaZZZZZ880BWW
:B0a222S2a277XaZ@MW@MMM@@@M@MMMMMMM@MMMM.XXXS2ar:ii,.,     ;Sa2Xr;;iiiii::iiir;;;i;;;;r;Za88MMMMMMMMMMW@@WZBMB0MMMWM@WWWBMM@BBB0XX2aZZ0088808ZZZ8Z0WM@
;B8a2SaSSS2S220ZMM@MMMMMM@MMM@MMMMMMMMMMa:XSSaZ;i.:,i7ZMZ;;ri;SaS7riiiiiii;;ir;;;i;;:i;7S2ZZ@MMMMM@MMMMMWMMB0WWW@MMMMM@WB@BBBWWB8S7Z8B000Z808Z8ZZ808aa
iWZaaSSXXX7S8WBa@MMMMMMMMMM@MMMMMM@MMM@MM2 7XXaSr   .,::ii:ii;7X77;7;;iiiii;iiii;;;:;7X22a2ZMMMMMMM@MMMMW@MMM8808WBBMM@WB0@MWWW08XrS808Z88008Z0Z0ZaXX
:@888ZZ2SSSSa8BB0WMMMMMMWMMMMM@MMMMMMMMMMMB:rSZ08B@0X77iii;i:,..:;rr;i;;ii;iiii;iii:i7XXXXSS2WMMMMMMMMMMMMB0WMMMWBB0Z0MMMMW00@@@BZZZ28ZZ888000Z88B27i;
i@BZ880ZZa2280080MMMMMMM@@MWMM@MM@@MMMMMMMMM;raZ27ZS:a2:...     ,iiXS:i;i:ii;iiii::irXS7rXSXZZMMM@@@@@@@@MMWaS8MMM@B00ZZ8MMM880BWW8aaBW008a8888888S;i;
XMWZBW08ZZ88Z00W@MM@MMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMri2Z0B0Z7722Sa0MMMMMM2i27iiir;i;iiiiii7SXrr;7XXa2ZMMMMMMMMMMMMMM@0a2WMMW88W0Z0MMMBWBWW882aaZ88888088B2rir
rMB80B@W0808Z8@BM@MMMMMMM@MMMMMMMMW@MMM@@MMMMMZ:SZ@MMWZMMM@Z;  .   ,i;;;;;iiiiiiiirS7r7rrrrrSaa8MMMWMMMMM@@MMMMMMWWBMMM0B@WB0WMM@WWWWB0ZaZ88Z88Z00Si:i
rMBZ800B0a08ZBWB@MMMMMMMM@M@@@MMMMMMM@MMMMMMMMMMr:XW272Z;:.,77:;iiii;iiiii;:iiii;XS7;;rrrrr7XXSSZMMMMMMMMMMMMM@MMM@W00BMWB0MB08BMM@WWBWBBB0Z8Z88B8Xii;
rM0a8BBWBB0ZZBWM@MMMMMMMM@MMMM@MMMM@MMM@MMMMMMMMMa,ZBSXSXXSXi:i;;r;;;ii:::::iirXSSrrr;rrr777rSSSS8MMMMM@MMMMMMMMMM@M@W0BBB0B@MMM0WMMM@MB008Za8ZZ087:,:
7MBZ8B00BWZZ08@@MMM@@@@@MMMMMMMM@MMMMMMMMM@@MM@MMM:i2Z80aX77X7r;;iiii:i;iiiiiXSXX;rr;;rr;;rX7XXSSSZMMMMMMMMMMMM@MMM@MMMBaZ808880M@BBWBMMW0B0BZ28B0r::,
rM8Z8WWBBB0008MW@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMMMMMMMMr7XX2SSXr;;i;iiii::::,,;XaXrr;r;r7;r;;rr;7rrXa22X0MMMM@MMMMMMMMMM@B@MMW8ZZaZZZ0WMMWWBWWB008Z808;:::
iMWBBW@W08a8WWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:;rr7;r;i:::,,::.  ,r2aX7rr7rrrr;r;rrr;rr7r7XXaSZ28MMMMMMM@MMMMMMM@W@MMW000880Z0@MMMWBZ80ZZ2a0;::i
iMW00WW8B00BB@@WW0@@MMMMMMMM@MMMMMMMMMMMMM@@MM@MMMMMM.::rr;rr;i:,.   r8BZSXX;Xrrrrr;;r;;;;r;i;rr772SS72MZMMMMMM@MMMMMMMMMMMM@WBB8BWBB88088008BBZ0Zri.
iM0Z8BWWa8Z8BM@WMMM@MMMMMMMMMMMM@MMMMMMM@MMM@MM@MMMMMMZ    ,,    iaWMMWZ2X7777r;;;;;;;;;;;;;;;rrr;7778MaXZ80@MMMMMMMMM@MMMWMMMMW0Z0MM@W00WWB0B0Z8Z7;;i
;@ZaZZ80Z88a0WBWWW@MW@MMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@MM@MMW02a2222Xrr7;r;iX;rrr;rr;;;rrr;r7;XB07X22aS2a8@MMMMMMMMMMMMMMMMM@8228MMMW80Z0B0Z027i:
SWZZZZ0ZZZZZ8@0@@@MMMMMMM@MMM@MM@@MMMMMMMM@@@MMMMMMMMMMMMMMWW08Z0ZaXrS222SS7XXr77r;rrr;rr;rr;iii222S;;r7SXXX2SS2SZ0@MMMMMMMMMMMMMMM@02XZWMMMMM@B80BB@S
802aZ88Za8aZ8@W@WWMM@@MMM@M@WMMMMMM@MM@@MMMMMMMMMMMMMM@080MZ8aa222aaX7XSXSSX7XrXrrri;;;;;iiiiX2r:;;r;irrXrXX7XXXSSS2aBWMMMMMMMMMM@MMMM0X2Z00BBBBa80B@M
W@000WWB0W0880W@@@MMM@MMM@MM8@MMMMMMMMMMMM@MM@MMMMMMZ2aZZ88W8aa2SSS2S27SX77rrr;rrr7rr;;iirS0r;:X;;iirr7rrr;7rr;r7rXXr77rXXa@MMMMMMMMMMMMMZSZ8000WBBa20
BB80BW@WBB8808WM@BB@@@MMMWMMBMMMMM@MMMM@M@M@MMMMMWa2SZ8Ba8Za088Z22XS2S2XS27Xrrr7r;;;ii72X2,,i7i;iii;r;;;ii;;i,,,,.:.rZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0Zaa8ZX0X0
@MWWBBB0B008B8B@M@WM@WMMM@MMB@M@@@MMM@MMMMMMMMMaS22Z22aXSS2ZaSSZ2aZaaSXSXSrS2XXSXaaaSX7,:;rrriiii;r7rrr;i,:irX28MMMMM@W2; ! ;&! nbsp;       iS7 ;aMMMMMMMMMMai.7
BBBB0BB08BZ088B@MWWMMBWMMWW@@MMMMM@MM@MMMMMM0XS2a22aSXXXSXSSS2SXXX7Xr72XZWSZ8ZSX.2Si.::i;ir;;;;7XXX77r7S280BBMW0S;            787              ZMM@S
aa28ZZ8Za0a8a880B@W@W0MWMM0@BWMMM@@MMMMMM87;7S2S22SSSXXXX72SXX77XSa22aBZ0   :XXXSZS::;7XSX77XSSSX7rXSZBZZZ2;i       :,  .   .rX.       ,  :        iZ@
2SS2222Za82Z2W8aWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8r:rXS2a222SSaSS22SX2SSSS22aZZ08B082XXr;ii;Xr7X7;ii777ri:::rX8XX:                   ,r7          .     ,XS2r7
S22a22aZZ8ZZ8Wa8B00W7   ,   .;S@MW0X, SSZaZZZ8ZZZZa222222a2Sa2S2SSSXXrri7XXSX2S22aaaX7XSSS7XXX2Z22r.    .:iii;;;iiiiiii;;77: ,iii;;7X7:;:rBMMWZZZZaa2S
</FONT>
<FONT size=1>                                                                  iMW XZ80B82i.
                                                       aMMBMWMW MMMMMMMMMMMMM:
                                                   SMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMM.
                                                 XMMMMMMMMMMr MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
                                                BMMMMMMMMMM8,0@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW
                                              ,MMMMMMMMMMMM 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB
                                           :  MMMMMMMMMMMM.r0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
                                          r;XMMB@MMMMMMMZa,WZ8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0SX,
                                         @7 X0MMMMMMMMMM872Z@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSX2,0,
                                        MX MMWMMMMMMMMM2i aSWMMMMMMMM@MMMMMMMMMMMM@MMM7.,8
                                       7M ,MMMMMMMMMMZrSSX@8BWMMMMMM@MMMMMMMMMMMMMMW,aMB7a
                                       MS,MM8WMMMMMWM@M@  r8S0BWWMMMMMMMMMMMMMMMMMa0B8 rX@;
                                       Mr:aBMMMMMMZ0aSS .Z BX,,i:raB@MMMMMMMMMMMMMWMaaX:rBa
                                      ;M2:ZMMMM@2272rr8i 7;a.i;X;iiiX28BMMMMMMMMMMW8WB,;.XM:
                                      BM7XMMZ.    .  Z;;;2M           :;2WMMMMMMMMMXiBa  MZ
                                      MMaMMZ  . ... ,MB:Z2   .,,,....  .r7a0MMMMMMMMM XM;WM
                                      M20MS i;r::::,   ,M2   .....,,,.,,.  ir8ZMMMWM8MWX,2MM
                                     SM MW r7;ii,,,, .207.MW..,,,,,,,::::i., ;S7aMMMMB77878M
                                     MMZMrir;iii:,,,.:@ ;  i .,..,.,,.,:,i:i;i;r88aa088. S7M
                                     @MMMi,irri:i,,,.   Ma ...,,,,,,..:,i:,,,ii;8MMMM8MSXMMa
                                       MM:.7rr:,:,,,,,. . ...,...        .,:i;,iX22MMMM 7S, r
                                       8M7 ,       ..,.    ...      r0B027   :rii70iWMM,8.2Mr
                                       SMS  2W@Z:      .SM..   :aMMMBXiriaMM@i:i:,,rWiZMM iMS
                                        M7.MZ7iB@MMM0r   ,.,:XMMZ,           r; ..  2MMMW   MX
                                        S: .   ir,S, rX ,.,.,.   raMMMMMM7  :r;iii. rr2SX8S ,r
                                        ,::ZMMMMMaMMMaXi:.. .i;:;@M2M;MMMMMMZSii;;:.. ;a..W2 ;
                                          X0MM  M8XM MWZ7.  rX7.MM  ;8Ba  MB,. ,:r;. iXr77M;i:
                                          7  XMMB08 ;;,i7. .ri. i:a2ZXZ2BZ:  ..,,;i, ,2iaa::7,
                                          77;,i,i:i;r..7;  .i::. .iii.  .   ,,,:i;i,. ZZ8 :X7
                                          ;7::ii::.,,,;X;  ,i::,. ,.  .. ..,..:ii;,,, 0,:.. S
                                          rXi:....,:,ii7i  ,i..,,.,,,,,..,..,::;ri,:  B,XB  M
                                          rZri.,,,,,,irS: .,;;.:.....,.,.:::,,:irii: XM MMrZM
                                          .aXr;.:,...iS7. ..iX;r; .......,,::ii;ri;. 8M  , XM;
                                           7Sr:......ir         r: ....,,,,::;;;;;:  MZi  MaMW
                                           SrSi,,:,,,;SZ   i2M@iX;.,,,,,,.,:ii;;rii  M:M@M0S0M,
                                           MrSr:i:,:;:X8Z2X7ri:::,..,,,,::iiiir;ii,  M2B   MMBZ
                                            :.2r;;i:;,,....       ,...i,,,:ii;iii:, i@:a ;W@W202
                                            @7:i,,:7;  ..   .         ,::,::::ii::.7XM    ,ZMBa0
                                            .7.i;, rrMMMZSX7XXS8WMMMM::,,..:,i;:,iX Zi@M7Mia.MSX2
                                            MB8 ;;; . 8Z@@WMMMa7r7i,  :,:,:::::iiSS.WM.M7M M@BWS2
                                             ,@7 :;ii.:S2i     780:  ,,.,::ii;rrXXri0MiBaaSMMWMS88
                                          :MZiWMB .i:i:.iZZZaa8S   ,,,::.,:ii;77SX;;BM,    ZM@MM80
                                           0  :2@M  iii:. ..,.   .,,:,.:;ri7SXX7ri7B2,S7; 8M@MMMMX
                                          rMM2B8MMM7  ,,       ...,:...,;rrXSSX7X7;2WZ;20,  MMMMMMWS
                                          2SS 0;SMMMM.      .        ir7XS2S7r777;X2WM022MMMMMMMMMMa
                                              MMMMMMMMM8:   ..  :;;22222SXXX7X7;XaZ;8arZ,ZMMMMMMM@@2
                                              MMMMMMMMMMMMM00WWWBB0Z2S2SXXS77r;XrZ  X:.; : 8MMMMMMMMZ
                                              MMMMMMMMMM.XXMX7XSSSX7SXrr7rr;SX0X7rM 0M r.7 , iMMMMM@0
                                              M@MMMMMMM :8;:M0ZS2S2XXSS88aZX;: iX  Ma  : SX      WMMM
                                              7MMMMMMM r,02r  ir8aXa80.2 iSXZ M8Xr  M,X;M.  rii,    0,
                                                BMMMM0 S2MrZXMM7 ;X;iiMr;.,  2@X..:.0 B   2M8;77;r:..irr.
                                             .  MMM X.:r  a0.M  0M0 7 M MBXWr7 :,0B i MZ@2X.;i;iiiii;:;r;:
                                     :0B@MMMMMMMM@  0S7Z8;. MM Z  X:; M   7  M W:  ;;8Z87 SrWXSrrrrr:;.. ,8MMMMMM@Z,
                                7MMMMMMMMMMMMMMi  X0M:7  Z;iW 2r2;Xr MWSM 7r ; ; ::MSMM8;MB0Ziiii;;;i.;MMMM2SMZ:,,;XSZ8aaXi.
                           7@MMMMWZ@@8MMM:iZM     M: ;MM2W  8S :  0   20 7SSiM7@0WM:rr WMi  .:ii.:,  8ZBXaiZS  ,iiirrrr7XXX7r,
                        i0MWB@88W008BMM  SBM       X;MSr:aM8M.MaMiWiM Ma.2 r, .MS.;;aa  . ...:.i,. 2MMMr2@Mr ::i;ii;:;;;irXr:,..
                      ,8W808BBZW8ZB@MM  0MMZ      M  S .B.8,Z7@r BZMB78M B B,MS 7Ma   .,i:i;;7ii  MMMMi20B  :;iiiii:;i:iiirr7;.
                     B0ZZW8BW0B800WMM :8MMS       ra07ZZMrr    8 @. .M .MMWai8ZB:  .::iirii;;;. X@MM8 XWS ::,,:i::.i,:,:,:;;7Xi
                   M8SB8B00B00Z08MMW  ;MM7     ... rWX    7rMMi a i8 Z8 ,;: 2:  :;rirri;;iri.,
MMMM8.SM <http://mmmm8.sm/ >, ::i:::,,i:,.:,:::,:rrX7.
                 2MSZMZB0000B0BBMMr7  MM;     .:ir, rM aM2Sr;i i  M8 a;    ..,i;ir;rir;;;;i, 2M;2M7rW2  ,:,,:::::,:,:,:,,,,,,,i;77i
               ,MBXMM8B88B0B0@MMM.a  MMX    ..ii;i.7.M .rSM,S M0  ,  W0,:i;irr7r7ii;:;ii;i. BM    ,M. ,::::,,,::,,:,,:,,,,,:,,:irS;.,
              MMa MM2Z00808BM   ;i 8MM:X  ,:i:ii:i.XWi          ,i.M87.i;;r;;i:;i;iriii, iMM:Sr  a. ,,:i:,::::,:,::,,,:::,,,,,i,;r7::i
            SMWSiB@WrW800B00ZiM0; raM.X  .,:i::ii::.702XXr:r ri:8MM@S..;irrrr7ii;;;i;i:, rMM     M7.::i,,,,:,,,,,,,,:,,,,:,,:i::::;S;i:,
          ,MMMSMZ@BBZ@800000M0M  BZM2X7  ,::ii:i,,:,,WMM2;XZM2M08i  ::iririii:;;i,     :8M08S   @, :::::::,i,:,,:,:,:,:,,,,,,::ii,:r;ii;
         i.M2.;r8WWSW000B00MMi ;MZMM ;          :,::. ;X7: XWS    ,.....         XZZBMMMSWZaMZB@. .,,:::i:ii::,,::,,,,,,:::.,::::ii;rir
           M7 S8W0WSW80000MMi;:MZ0MM ZXMMaXSXi,:       . r            iX2aWWMMMMMMZB87  :r:..0MM7  ,.,,,:,,:::::::,,,::,:::,,::::,:;;r;ii
        ..:M7;S:M8WZB00B0MM  .M88ZM@r :8:BMa@BMMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMMMMMMMMai,    ,,r7X,r:Xi:SBMBZ,  ..,,::,:i::,::,,:,,,:,:::,,,,:ir7rr:
         rrM7Xi M0W88B8BMW S:M0ZMa@MW 7M  .,r M    ZXr7S,  iiXS:S7:     ,    2i0;S;:i:i:S:,i:   0Xi,  ,,.::iiii:::,,,:,:,:,,::,i,iiriiri7
         Z MZ,,:M0W000BMZ7@.MM2WWZ8MZr.0iai ;:Z ,.i   ;    : X     .ii    , .7 ir;i:rZ0XS: i     ,7Z  .,.,,:;i::,:::,,:,,:,,,,:i::ii;;7ir,
         i,MW :@B0W800Ba B aMZZW888@BBiW8r:i.r ..iXir,;.7Xr   2r i .,  ir;,,.;  7    2rZ    .i r MWMZ;   ,.:;r::,,,,,::,:::,::,i,:::i;7r;r
          
B.MM http://b.mm/ > B@20W8B0WW@X;MZ2BB8800WrZ.0 rSZ22B 8   i::ii  X,  X2S78SZW8..;;aXSa2XrZZB     .   .07X ;a:  :r7::i,:,:.::,,:,,,,:::iirrr7rr;
        iM ,M:WB2ZW80BSaM MBaa@00880@88Xa 7 B ::2::X7X ;iX;.,7 .WSi ZiZi: iXX: 7;, ;7 r         , .  W:S2Z   :Z7.:::,,,:::::,:,,:::::i;rr7rS
         2;,ZWB8Z2W0BBMM XM822B800B8WZ@SMr :7r@7Si2rZ,Xai  7   rXXr0;0:i 72 2:7;:Xa: :  .Z7:.a7r 7Z a0Wi7S0r  S2,:,,,,:,,,,,,,:,::::iiirii;X:
          X .MMZ0X8BWWMZ WBS8W08000000@;B8:2:X ii7r:. r   ,7;r8    Z;ri  ;:X:,S,;7i      X2 ;ZXrXXS7ZZ2Za7088;.Z.,:,:,.,,,:,:::i,,:,;;irr7r7X
          M2  M082Z0@0B SM@aZB8ZB000WS8Z0MSXa:;7;S:8SB,iSWX;Sr82  r:; M:87X  i  XS     ..   . S7W.;XSZ8X77SaWZ8M .,:,:,,,:::::,:,ii:;i:r7riXX
           8i 0@8Z2ZWMZ M@0BZ0800008WiSaXMr X 7   .  0rXia,Si ra.i.. 2 ,: r    8Z       WX S7i ai7aSi:SX70;;;@M ..i,::,:,,::,,:::::i:i;77r;X,
          0M:7XMWZS2MM ZMZ8Z78000008WW 8SM2::.8SSr  .a.  r:2r;: ,  i,: ::riS8 aX@: Z7, M87,a7 aiS.SZaXSSaSa2ZSZM  ,,,::::::,,::,:i::ii;:;7rrSi
            S, rMB2ZM  MW202aZ0080BZ@B;@SZMi . i::  : . BS2;i.MaZ;00M  .SX    XXa;:XX7 M 2 r  X.i;X7ir8aXrXiX2XM..:,:::,,:,,,::,::,i:ii:ii;iX;
           Z82 7M@80M @WSa02X00B080aB0i8B2@i Z :.  i:7  : XSS7X7   .aaW ;ii.     ZMaS:ra.S :8 ZXX2XaSX8,:rB7a87M. ::,,::,:::,::i,,i::ii;i7r;7i
          aX72S  MMM 7B0X2802B008008002;X8WM8 ,    0X, i,Xi ,X:::i,;a      ZMr  ,S ;:ii  .,M:0X2iXSW.0X7B0SaS7M. :::::,,,,:,,,::,,:ii;;ir7i7r
         .8X7rS..,MZ M08Z0ZZZ08080000BW7BZZ0WrZ:i..Zi ;8X:i,:;rX.;i0,r,X   , :;77.,    , ;7:r Z7S7SSSSS7XXS2SZ8MZ,i:::::::::,i:,::,::;ri;;rr7:
</FONT>
<FONT size=1>8000000ZZaaZZ80BBBWWWWB00Z0S2ri        ,i iZZ88a2ri:7XS77a,BM0a2a2a800B0BBBWW@aaSSXX2;;ii;rrrr,.  .,
8B0008ZZ880888Z8800BWBWWMMMr:  iaWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MBr.   BM@BZ2aZZ0B@MMMMM082SXSa:,:,,ii;r.    :
aZ888888800000880BMW@@M80;  SMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0r:     XB0aS7XXZBMMMW88Za2a2i,;;:rXSSr:.. i
aaaaa8880WB000BW@M;       XMM00MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr   SB0aSXr7SZ888088BMWX:;;i7aZX7X;::X
2aZ2XSXSa8BBB@MM8  SMr rMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW:  .88XXSXXXXa8Z8W@MMWZ88BWWWBB@@@@
aZaaSSXXS20WMMS  rMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM    X0ZS2X7rSZ8WMW@MMMMM@BBB0BWW@@
ZZZaS2SSS200    Xa   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.    0@Zi2@W@@WWBWW@@@@WB008880BW
ZZZaSSSSaWZ   aM8  0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMW,   8MMMM@WWWWWWWWWW@@@MMMMMM@@
ZZZa2S228,  rZ:M  MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7    @MMM@BWWWWWWWWWWW@@@@@WWW
Za2S2a2B; aMB i; iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;    Z7@MBWW@@@WW@@@@WW@@@WWW
a2SSSaZZ 7M   r27 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;     @MWMBWWWWW@WW@@WWWWW@W
SSXXSa8  MX ZriZ0 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM     ZMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
XX7XX2  7MZ MW MWSMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW,   r,MM@WWWWWWWWWWWWWWWWW
X7XX2aS;MM  MM.2MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@@@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa    XM@W@WWWWWWWWWWWWWWW
7XXaZ @MMMMM:SMM:.MMWZaaZ22a80B@@W@WWB8Z2a8WWW@@@@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMr    0MM@BWWWWWWWWWWWWWB
rS72i  MMMM a .MX   :WZZr;;XXXr;SaSX7XSZ88Z8B0W@@@W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ    7@MWWWBBWBWWWWWWWB
7X72S 0MMMS ;8BM  0,2ZSr7rr7XXXX7XXSXX7a08Z800B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@@MMMMM,     MMW0BBWWWWWWBBBB
7XXa;,MMM  ia  : X2 :r22XSX77XSSSSSXXSSX7S00BBBWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MM@Ma:    BMM@BBBBBBBBBBBB
rX2a  2WZ  ,M  70MMBBWZ0XXrrr777X7XXXXX7Xr7SZ0BBB@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,     2MMBBBWWBBBBBBB
77Sr ,0aX7;iMX  Zi SaSi;i;;rrr777X7r77X777Xr7SZBWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBS    XMMWB8ZZWWBBBB
rX27 aZ77Z2;M82.7XaiaXr7;;ii;;;r77r7777rrr7rXX7XX2BMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMS X;  S@MBBaaBBBBB0
rS27r8aX77, M82X,8W00S7X;r;;;;rrrr77r7777777r77r;iii7S8W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX ZM;   80MBBW00BB0
7X2r;80;i,:iWM8r. X7X;,,iiii;i;;i;;iii:::::iiii;rr;;i:i;SZ0W@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMa0@0M7  r2Z@BBB0000
XXS2S0Z,;ii727.,  7;;;,,:::ii:i,.   .,rXXX2aaa2X77777rr;rS80W@@@MMMMMMMMMMZ     XaWMMMr :.0WBBB00008
7X7r.SZ:;ii,....  X7: .,:::i.   ;ZMMMMMMMMMMMM0SX77rrr77r7ZB@MMMMMMMMMMXSB7;S@Mi S;MMM@ . .Z00000008
r;7Xr;2i;;;ii:, rMZ02,::,,  .7WMMMW8X;ii::ii:iir7777rrrrrrSZBMMMMMMMMM    ;2a0Z2 078MMMB2.iX2Z8008ZZ
rr2a2XSX7;;;i:,7W;7BZi;:, 8MMM@2:..   :,::i;rrr77rrrr77777XaWMMMMMMMM;0MB00rXaZ.iZ  M@WB8rXW2XZ8ZZZ
X2Z2X7;rr;i:::..  SS7;::;SMMMBZX;72aB@MMMMMM0aa7777rrr777rr7S8B@MMMMMMZ,,X@:.:r2 ;8,@MMM2:;iXBW8888Z
XaZZZ8Xii,       i2ii;rSZ8M@8aXSZ0BMMMMMMMMMMMWSX77rrr777r7rra88W@@@MM;r. @M;,:8:rB2  M0MZX2X8088Z8Z
72a2aaa:.7aB@B88X,..ii72Zaa2SSa08WMMMM@M08Z@MMSrr;;;;rrr777rrXZ0B08@MWS8W.aMM8,r.ZZS@8MMM@SS;SB88ZZZ
72a2aS2X0MMMMMMMMMZ7rrX72aa22aZ8@M7 ;B7MZX72X;.;;;;;;;rrrrrr;i728WB0WM@8ZXMMMM: .MZ.MMMMMM07;rB8Z8ZZ
rSSSSX7XSr.  iSS2Z88aii;iXZZa22WM2    ZB@M0Zrr;;;;;;;rrrrrrr7r;irSaX7,;2;:MMWi. BMM7MMM@@MM8Xr2B8Z8Z
rS2SS2XX;i78BWBB08SXS;.i:irSSSrWW8ZBMMBa2Xr;ir;;r;;;;;rrrrr77r7r;7aSri2MMX;,:ii MMM. BMMM@MWa2X0088Z
XSSSSSXS77MMMM8MMMMMWX:i;rrXSS7rrrXa8ZSrrr;rrr;iiiii;;rrrr7X77X77SZa20Wa  , SS SMMM WMMMMMMWS7rZW808
XSSSS2S80MMM0  MaaMMW7:;;;;r77X777r;i:::iiii;iiii;;;rrrr777777777Sa2SMW8ri;S8i MMM0 MM@MMMMMW;X72B0Z
XSSSSSX2SZWMS   ZWZ2r,iri;;;;;r77rrr;;;;;;;;i;ii;;;;r7rr777X7777r7SS7Z;MaXX ;..MMM7.MMMW@MMMM2rXX808
XXXXXXXSSXrSZW8ZaZaa7irrrrrr;;;;;i;rrrr;;;;;iii;;;;rrr777777777rr72S2M MM   ..riMMi;MMMMMM@MMWr7X2WZ
XXXXXXXX7rX2 a8B08X;i;rrrrrrrrrrr;iiiiiii;iiiii;;rr7777777X777777X2SSa,2MMMMMZ 8B ,MMMMMM@MMZrr788
XXXSSXX22a8Z .,..,:iiX7rrrrr77XXXXr;;;;;;;;;iiir;rr777777XX777777X2S0M.  , ;@M :  8  7M@MMMMMMM02720
XXSS2S222ZBB .i::iii;X7r7;iii;rrrrS7r7rrr;;;ii;;;rr777777777777X77XSaMi,:M: 
88MW.MM <http://88mw.mm/ >. MMMMMMMMMWaS78
XXSSS2aZZ0WW ,:::iiiXX7rii;ii.  .iXSX7r7rr;;;;;r;rrrrr777777777777X2aWMMMM    a88 MM  MMMMMMMMWW8ZXZ
XXSXX7S880BB .:ii;;rS7ri:i;r2WMW2XSSX7;rrrrr;;;rrrrrrr77777777rr7XS2SBS.;MMMMM 0 MM2 MMMMMMMM@80822
XS2Sa2ZB0B8XS :;rr7rrXSX777ZM@882XSXr;rrrrrr;;;rrrrrrr7r777777rr7r;rrZ72ZW  MMWMMW0MX  MMMMMMMMBa882
XSa2Z80B0WM@Mr ir7777SaZa227;i,:;rrr;;rrrrr7rrrrrrr7777r77r777777;rXXMM8i       M, B  rM@MMMMMMM0ZZS
SZZZ80BWWW@@MMr,;77r7r7XSSSSSXX7rrrr7rrrrrrrr7rrrr7777rr77rrr777XXS20MMSSMMMSMMMMZ8WS MMMM@@XXMM@WZX
SZ80BBBWBWW@BMMX,;rX777XSSSX7777rr;rr;;;;r7X777rrrrrrr7777XXXXXXXS2ZMMMWrr;8MMMMi7MM:XMMMM@MMMMMM@0X
Sa8800BWWWWW@MMMairXXXXSSXXrrrXX7r;;i:,::i;77X7777777777777XXXXXSSZMMM: B ; XMMM8MMMZMMMMM@@@MWMMMW2
XZ8800BB0BWWWW@MM0.7SXSSSS0B00ZZ8Z0WMMMMMMW27XXX7X77XX77XXXXSSSX2ZWM@MW8MZMMMMMWrM BMMMMMMMM0BMMW@M0
XZ8Z0BBBBW@W@@@MMM2i72aaa8088BWWW@MMM@8ZWW277XXXX77XXXXXXXSSSX2ZWW@W02880Zr;MMMZZM:MMMWMMMM@8S0MMMW0
SZ8Z0BBBBW@@@@@@@MMaiX22aBWMMMMW0BZX;77SS;i77XXX777XXXXXXSSSS2BWM@M@WBr28a :MMM ;iaMMMMMMMMWZZaaMMMW
XZ0ZBWWWWW@@@@W@@@MM2rS2Z0W8ZZSSa2;;7SXrrr7X7X7XXXXXXXSSSSSa8WM@WWW0W  MMWMXZMM Z ;BMM@MMM@08Z2aBMM@
XZ0ZBWWWWWW@@@W@@@WMM;7aSZ880ZZZ00B0ZaXXX77X7777777XXXSSSSZBMMWWWWB88: X    0M,;MMMMMMM@MMMM@2::2WMM
XZ8ZBWWWWWWWWWWWWWWMM  27SX2ZZZa2SSXXSXXX777777777XXSS228WMMMWWWWBB8BWM,   iMM : 0MMMMMMMMMMMWr22ZBM
XZ0ZBWWWWW@@@@WWW@W@MZMM2aS22S2SXXXSSXX77rrrr7r7r7SSSaZ@MM@@@@WB0ZaZZ.MM.2MMMM @MMM@MMMMMM@MMBX7a08Z
X8B8W@W@@@M@M@@@@@@@MMW  XSSS2SSXX7XX77rrrrr7rr77SaZ0WMM@W@@@B8ZZZZ8, ; ,;  iB8M@MMMMMMM@MMM@SXX;2aZ
S8BB@@@@@@MMMM@M@@@M@MMMBS 7XXXSXXrrrr;rr;rrr;rS28BWMMM@W@WW0Z88BW@MM0Xa ,;M;aXSMMMMMMMMM@WWXi;,,iZ
28WW@@@@@@@MMMMMMM@MWMMMMW;0S;7XX77X7riirr7X2a8BWMMM@W@@@WWB08Z02B8M@MM@MMMMaWMMMMMMMMMMMMMMM@7,,;.S
28BW@@@@@@MMMMMMMM@M@MMM iMMMWXrX22222S2aZ0BW@MMM@@@WWWWBB088ZZa77r@:M0,0MX8MMMMM@MMMMMMM@MMMMMW7,ir
28BB@M@@MMMMMMMMMMMMW@MM X8SWMM8SXS2aaZZBW0Z@MMMMMMMMMMMMMMMMMMM@2MZ;77XSX X;.MMMMMMMMMMMMMMMW@MWZ
20BB@@@@MMMMMMMMMMMM@MM@   @WMMMMMMMMMMMM;  rX; ,7Xi:SW@B2X;r    ,XXS,@W80@M2rMMMMMMMMMMMMMMMM@W@M0
28BB@@@@MMM@MMMMMMMMMMr i0 WMMMMMMMMMMMMM  iXr  :@WSirSXrXa,XMWS:i 7aaMMMM2riMMMMMMMMMMMMMMMMMMBBWMW
280B@W@@@MMMMMMMMMMM@MMM;  0WB@MM@Z2ir0WMMZir8Z:,28W7   .   SW2i .,BMBB80Ma20MMMMMMMMMMMMMMMMWM@MM@M
280B@@@@@MMMMMMMMMMMMM: 20@MZ;iXSX77rriSMB2rXa0MMMMMMMZr2W@MMMMMMMMMMMMWWZ7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@2
a80BW@MMMMMMa8@MMMMMZa;  BMMMMri80WZMW ZM  iB:iMMM .MMMMMM0.  Z8BM@MMM@@M@2rMWMMMMMMMMMMMMMMM MMWMMa
a8BBWW0S,       ..    SXX8. .0MMS BZ7.7MX;7;iaMM@M ;MBZ7;X7SS28arX2a8B0B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ZMMMBZ
</FONT>
<FONT size=1>                                                             .  :S8X7X...
                                                     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
                                                  2MMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMa
                                               7MMMMM@@@BW82Z8W0WZZ80BW@MMMMMMMa
                                             ,WMMMW@MMMMBMMMMMWWaWMMMMMMM@MMMMMMMM
                                            ZBMMM@MM@MM08MaMMMMMMMW2aZaMMMMMMMM@MMM2
                                           B8MWWMMMMMWWB0Wi,:a00MMMMMMMaWMMMMMMMMMMMM
                                          70MMMMMMM@@BWW0ZXr..    ;X8WW8ZS0MMMMMMMMMM
                                          MMMM@@MMW8W87.           :rSZaZ0000MMMM@@MMMM
                                         ZMMMWW0ZZ08;   .,::.,,,... :;a08800ZWMMM@WMMMM
                                        ,MMB@B0@WaZr  .,.:,,.,:,,,ii:.   :7SXaZ0ZMMBWMMMM
                                        MMZB0MM0Sa2,..,,,,,::::,.     . .:Xa0@MMMMM0MMMM,
                                       rMB@@MMBaZZi.i,,,,,::.     . .i;7. . i20@@MMW@M@MM
                                       MMWMMBXB@a  .        . iZMMMMMMM@@M0i,. ZMMMM8MMMM8
                                       MM7MBZW@7    iZMMMZ:., .i          ;0S;i, WMMM@WMMMM
                                      .MZaMMBBa  SMMMM0i.,i.. ,;;iii   ;7:..rX;r.rMMMMWMBMMM
                                      rMXXMMWM: W8,    .:;7i  ;X:iSMMMMMMMM2XX77:rMMMMWMMMMM8
                                      ZM28BMMM..a    .;7ri;X  7r,0M  @WiBMMriir;;i0MMMM0WMMMM
                                      M0r@ZMMMX,:i@MMMMMMMBX .7;. :20XX2;  :;ir;:SMMMM0MMMMMM
                                      MZ7MaMMM@,rWMM .WZ7 .r i7r;i.       ,:ii;;irBMMMMWMMMMM
                                      M2X8@aMM@: .,SZ82r;.,; i7;ii:i,,,:::,,:ii7r7;0MMMMW@WMMM
                                     ;M2Zr@Z@MM7 ..     ..7; ;7S;i....,,,,,ii;;7XSXa;@MMMM@@MM
                                     7M7BiW@aMM7  ....i:. X   :,7,.,     ,ii;7XS2X0 S8MMM@@MM
                                     aM;MXrMWrMZ ,,... .  ;,  rMWXS.ri,  .:;ir7XS2XWXi ZMMM@MMr
                                     ZMrWW.2MaMM ::..... XMM00B,.X.,:;rr;i;;7XXXX7X0:  MM@WMM
                                     00Z7M2,@8ZM ,:....::  ,.i:,:,.,,,:;r7rr7;ir7rX0 7  MMWMMM
..: :.:.,., , ,.:  .:,.,,, ,  ,:..,.,,,.i, MBZS0M.aBZMW :::i;i,.   ..  i7X77S,,:ii;iirrrXXi  :MMWMMM  .,.,,,,  ,:.,.,.,.  :: :.:.:.,,,,  ,.,..,,.,., ,
. . . . .., . .   .  .  .,   .     . .  M8r@7MZi2BBMiir;;ii: ;XS200BWB8BM07i:ii;ii;7r7.MMMMMM0MMM   ,.....    . . :.   . . .   ....  ,.   .   . :
           ,.    .                 SMaa0X0M;XaBMM,;;i::;MMWSi7,  iSZ; .ii;r;;;77rr MMMMMMWMM                                            ..
..ii   ;i;.ii ii i,   ii, ,i ii.;i ;:.;:  M@;0Z28ZM 2S0Mr.;i,,. rZ,,rSZM@X,,:i::i;;;rr;rriMMMMMMMBM  .i,   ;:.i:.;.:i i:.;..i ii i;   :iii,;.:; :i   ,:
..:,   ::  ::.:: i,   .:: .i :, :: ::.i. 0@a2M7aa2M@i2r@Mi.iii:. XBWW0S,  .,:ir77X7r7777S2MMMMMMM@B .,;.   i:.i. i,:: ,:,: ,i ,:.:i   ,:  .:,.: ii    :
                                   MWSaWBZSaaMrXa7MMr.:i:,,        ,i;S822BW0B0ZaMM;MMiXMMMMM
:.:,:::i i.i.  i.:,,:,:.i,: i i.i.  ;  0MZaWZM78X2WM;Xa7MMSi::,,::,     r2S,       SMMM8,@MW rMMMWM  i::: i.i.  i.i.:,:,,:,, :.i.;  .;i.i.i.:,  :;.,:.
, ,... : : ,   ;.,  ,,. ,...i : :     XWW022ZMr@;8Z8Mi2a7MMZi.,..,i;raW8i .i7a8SrXi   aaiWMM.X.Z0XMr    . : :   ;., .,,..,,.:i : :   :  :.,.i,   :  ,.
                                ;B08882BWX@;8ZaW2;2SXBMMM2i:r00Si  :Xi       .: r , WMM 8X.arSM:
..: ,:    :::.:. :..:    :,. ,, :,.. rM2W28ZZa0ZWX2@X2M;X0SX0MMMMMMM :7r.   SMMMMM@WM@MWr XM@ 7S;2BXSMM;    7SBM@X    .: :..: ,, :, :,   :::.:: ,, :,
,..,    ,   ,.., .:    ... .. ,   rW2B0ZSWXZBZWaXMaW8rX;WZS2W0MMM      :WM2          .0Mi ;r2Z; 7278MMMWMM@SWBMWMM;      .. :: ..,.   ,.  .. .. :,
                             XZ0Z@WS0Br08aWB2WWW0BB;S08aZBMB      8W.   7ZX:X      ,X8B8aaar rZX8Z2W i88Z;a08MMMM@r
.. ...... ..    ....     ....   0a0M8Z0rWZZZ@2WWBZ0MM0Mraa8W0Ma     iWX   WMW8MMB        .X00WBZSiiZ277aB22Z277a027S28MMM;   .....  ...  .. .... .
..   ..  .  ..     .    .  ..    aMSM@2BWSZ0X8W8@W@a8MMM@BSXB@M7      @r  7MWBrS8WWMX        .:7aB27,;ZrZZB2      i2a2222a0MM,     . ..  ..  . .  ..
                          8X@0B8aW2MZZ2M8@@MWB28WMMMMS@Mi      ,@  8MZZMW8M@SWMW:,.         rBZ,MMX2r7;:;  SZZSSaaZa2aWMa             .
, ....   ... .... :   .:, .  ,8W@M@MMSai8ZrWWBM8@0@000S2X8MZ.      ,aX r@M02S0MM:.r2MMSi,            7a.  , ,   70S2aaSS2aXX8MMi  ,   .:, , .... ....
, i..i   :: .i ,: :.   :.   2MMMMWB7XX0raMZZW@MZMMZM8MMMMM:      .,rB XM8S8BM@8Z ,:; XZS;,    .      .W8:  X0@02882S2SX7r22BMMM  ,.   :. ,:.i ,: i.,,
             .        MMM@Za7S0WBaaZ@WXZBW2MBBMMMMM:        .iM70MB:Z8    ;i:,;...S2;,,:X. ..     ZM.7@BBBZXWW2S7rXSrMa28MM
                    8MMMMWBWMMMM8XS8MZaB0WMMBMM8        . .iXW0  SX ,:   , 7i:,:i: raZZ0BWX   .     .ZZS7:    aMaXSZ;M72a28MM
                  :MMMWaaWa:X2ai..ZMMW2@SMMMMM            .ir2  W 7 XMWBW@MMMMZrrr;r72aai.r8.       S8ZX2WZ;  :MaWa8XaZ727;MM
                 MMM@2;;: ,@ :r;iaWMMMMMMMaM     .,,.:,    .XaZ7  M@MB088BB0@MMM@MMMM@WW@@arS;       r: :2XaBBX .BZ22Sa0;  XBMM
                MM0M0;rSi,:iMZ7iaSMMMMMi        ..,.   i.:2MMMMWMMMB80BB0BW@WMaMB0ZBWMMMMMZMMr.     8r  rB8X7:2M8M27XWS  ;:i7BM,
               0MMB7i;i: ,Xr ;W880Z:     i;;: .,.   rX@MMMMMMMMMM0BZa2ZZ2Z0@;X0@MM0ZB888ZMMMMM    2Z   .a0ZX2ZSr:2ZWi:BB80WZ 2
              MMMMXra8;i7r7X7riM2S     :i;:  ,.    ;2MMMB0W8@W8XWW82Sr;;;XSa0WW@0@MMMMMMMMMBBMMM,:   ;2;  iXXaZZ;;:WZ0ZSXa0BBBaZai
             @MM.    i XXX .iZX;:: Xi  r,    :i, .0MMMMBWMZZWa2rZ2@S7r;:,iB2B00BZBBW@M@M02SaZW@WM    8ZB,   ;72XZ8XB8i;Xrri7rZBMMZ.
            aM2ri,     raM8827i     r7X:  :rr;;r8MMMMMWW@0BBZ2S7XS0Zii::i,Z0XZZ22X7Z882r:,iSWM:W  i  Xi;.   ZX;iaZSZ20aiir7Xi,: :MM
           MM8      . rX2ZS;,    ii,;i,,ra2S;;7 MMMW8MMMSZaa88BW07;W ,iii aZr2rrSr;:;:i;700@M   BMMZX  :. ZaarX7ii2Br2Wa  . .ir. ,M
          M0    :2a20ZBZ2;;i.        ;2X7:iS087. Ma2riXMMM8X7.  ra;M iii: XZaX22Z8S77;irSi:;i r rB  ;8i.i;ar87XSr;  WZSS0MX     :SBS
        2M     ::7S,:ii,,77,  .  :. . SXSZW7  B77.7,:   :@MMMMMMM8SW:,,:, .Z222X7;X,,2rXi   2   X@r:08SSarrXS;;iXX, Ma2SZ8WMZ8Z;i2@MB
       MM   .iSaSr,r.   i;;;XZ7. 7W2288ZrSZ2  2ar;X.,       ,    aSSXX:ii. 8SSS7;i;: :SX7X,. :@S7aZ0SX;S:i;XSr:iXXr, @B8ZaZ2rSSX;  S8MM
      @B rSX77i:. :;. ;aaSaa8Z2;i2B822aZ7r;XMBS..2Mr:.,  ;:i::7  ;;r0 ,ii,.iW iiiii:, 8aSX8i;Xai;2MM2XX,rXXX2i;;XrXi:7,2880ZZ:  WM87 :SM
     ;X  :   .,:..r2aS2r.:aZ8ZXriS0a2X8XSi.   ;2aX;2,,:i.;77i iX2r2M:::iii,,@X :   ::  Z7;aBr28@7    ,i7:X:2XXr 77Xr7r7::irraB8Z0ZZB08X8M
    S;;    .ii,i:iZaZS7Xii288XirX0BZaX7;rS ,7X ;a@0r. X; . ,X:,7 :Mi ,:::,,.7M  :   ,, . :S0Z88BMMMM;   ri7ZX27irSXS;;2:r:rr7i72a2SaZ8B8MM
  :8  .,.:,,:iiriXBSSXrrXZ807ii;ar;iXi    .70MMMMWWBMWr ,,.,.. XMX ::i:i:..:BM  ,:i:,.: ::2X2MW@@@MMMMM0   S2:;:2SSrX7X7i iS7X7 .;iS0Z0ZrM
 a@X ir7ri:rXXaX78Z2X;iXZZ8: ,7ZX;.,i.78MMMMMM8BB008M: ,:i:..  SMZ. ,:,:,,...iMX .,..,. ,::raZ0Z2WMM@BB@MMM    :,;XXX7;BSX.,SXa2 .7 ,rXSa;7@
Z@ZZ7Xa2X;ZaXaaar;Bi7;iSaZX  ;X;i   ;aMMMMMW8W8WMB0W@; .    ,  @M0,.,,::iii::,iSM    .,::;irSa800ZZ00W@08ZaBMMM.ir,i2aZ2Sa2i,72Z2.iS 7;rrr i@B;
,MWSXX22ri7a;iXSX: ar:rr;8ar :SSXSZBMMMMM@M8WM@WMM@0WMr.:;r,,i  MMMX,,:i;;;iii::iiBM      .rXS28aZ0BBBB0B@@BZaZ8@M,,Z27SXXXi :r;aar ra XS77S. a:M.
M2rX7XZaSSSS.;i,, ;87727Z22i2:,X8M8@MMMMMMMS@M@MBB0@Mi:i::,i:  MM  ;r: .,::ii:::iirMX7ZWi  :ZSXX2aSZ80BWW@MMWW0BMM,  ,i::Z,  .Zaa. 7Z SXS72rX: M0
a2SXX2SX:2SSa7;;;ii0XXXS:SrSSX0MM7 MMMMM@MMB8W0ZZ82Z@  ,,;;ii  MM;    8X:      .rXaaWMX8B0S:: 78rrXXrX2ZZ0BW@@@WWWMMM;WaXS7i0B2  :r :XZ SS22Z22r WMi
;Si;X2;iX2rr;i;7X,2ZX77;rXS8@M0  XMM@MW0WWB7aaZaSSi:  i,.:r:  MM      M000WW08Wi :   iWZaaX;r  ZXSSSiSX7X22aZZ00BWWMMM:Za7S:i8S  i7i;XZ i2ZZ8Xar:Z,W
;0irX   7:;;::;;X;Sir7S2B@@2  ;MMM08MB000B2SSX2X;r2;;i:r;ii  MM       M0ZZZ2aa0r      aaa;   irXZ222,;r77;:;22Z880WMMM B22@8Xr. iX27r2Xi.X8Xr7S2XS M
SB7Si.,   ,ri;ri;SXi:..     8MMMBBWM@ZZZ0@X;SSrXi;;X7rr,.   MM        Wa;iX2aaZS ii    M:XW@a2;,27X22ii:, .r7XZ2Z8W@MM  S0ir2BS7XXXX;X2Xi72riXZ,iZX2
ri i. .., rX;rr;rr;r70WMMMMMMM@BZ8aM22aMMi aXXS8Mr7;;:i;;  MMM        aX2ZaSXSai   .i  0r;a.  ,;2aXrB.rXii2X7Saa8808MM   2MBi ..i77S2X22Xi;irXX;22:
7    ;27:7;;ii;:,XZZZaSSWaS8MWZS20872Br  X8aZ80;XX;i.,i  MMZ;        Ma2;7aaaWZ       .2 aB;S:.,S:;8r: ,,,.rr78Z8ZZMM     MMMM0i ;72SXS27, :...;M
8    S2,7;rX;:iZW08Xii@WaZ02MaS2ai      7@ZaZ87Xi,i;ii  MB7B         @XrXa2S7aB   ,    M ;a:a : 2SaZ08ZXr;i, :0a88BBM      MZXXa0SZZS22a2a8SSZZ:MrM
X.   i7X7Xii:ri :Z0MW7SMZiZMZZaZ0ZZ8B0BM8ZZ8r28r;XiSr8MZXSM        .B2S2a22Xa2 . ..   .X;Si7rX2XZZaaZZ2ZBW0BZZ2Z88aM      .WaaXr8;:7rX2aaZZ2ZMM. W
</FONT>
<FONT size=1>                                                             .  :S8X7X...
                                                     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:
                                                  2MMMMM@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMa
                                               7MMMMM@@@BW82Z8W0WZZ80BW@MMMMMMMa
                                             ,WMMMW@MMMMBMMMMMWWaWMMMMMMM@MMMMMMMM
                                            ZBMMM@MM@MM08MaMMMMMMMW2aZaMMMMMMMM@MMM2
                                           B8MWWMMMMMWWB0Wi,:a00MMMMMMMaWMMMMMMMMMMMM
                                          70MMMMMMM@@BWW0ZXr..    ;X8WW8ZS0MMMMMMMMMM
                                          MMMM@@MMW8W87.           :rSZaZ0000MMMM@@MMMM
                                         ZMMMWW0ZZ08;   .,::.,,,... :;a08800ZWMMM@WMMMM
                                        ,MMB@B0@WaZr  .,.:,,.,:,,,ii:.   :7SXaZ0ZMMBWMMMM
                                        MMZB0MM0Sa2,..,,,,,::::,.     . .:Xa0@MMMMM0MMMM,
                                       rMB@@MMBaZZi.i,,,,,::.     . .i;7. . i20@@MMW@M@MM
                                       MMWMMBXB@a  .        . iZMMMMMMM@@M0i,. ZMMMM8MMMM8
                                       MM7MBZW@7    iZMMMZ:., .i          ;0S;i, WMMM@WMMMM
                                      .MZaMMBBa  SMMMM0i.,i.. ,;;iii   ;7:..rX;r.rMMMMWMBMMM
                                      rMXXMMWM: W8,    .:;7i  ;X:iSMMMMMMMM2XX77:rMMMMWMMMMM8
                                      ZM28BMMM..a    .;7ri;X  7r,0M  @WiBMMriir;;i0MMMM0WMMMM
                                      M0r@ZMMMX,:i@MMMMMMMBX .7;. :20XX2;  :;ir;:SMMMM0MMMMMM
                                      MZ7MaMMM@,rWMM .WZ7 .r i7r;i.       ,:ii;;irBMMMMWMMMMM
                                      M2X8@aMM@: .,SZ82r;.,; i7;ii:i,,,:::,,:ii7r7;0MMMMW@WMMM
                                     ;M2Zr@Z@MM7 ..     ..7; ;7S;i....,,,,,ii;;7XSXa;@MMMM@@MM
                                     7M7BiW@aMM7  ....i:. X   :,7,.,     ,ii;7XS2X0 S8MMM@@MM
                                     aM;MXrMWrMZ ,,... .  ;,  rMWXS.ri,  .:;ir7XS2XWXi ZMMM@MMr
                                     ZMrWW.2MaMM ::..... XMM00B,.X.,:;rr;i;;7XXXX7X0:  MM@WMM
                                     00Z7M2,@8ZM ,:....::  ,.i:,:,.,,,:;r7rr7;ir7rX0 7  MMWMMM
..: :.:.,., , ,.:  .:,.,,, ,  ,:..,.,,,.i, MBZS0M.aBZMW :::i;i,.   ..  i7X77S,,:ii;iirrrXXi  :MMWMMM  .,.,,,,  ,:.,.,.,.  :: :.:.:.,,,,  ,.,..,,.,., ,
. . . . .., . .   .  .  .,   .     . .  M8r@7MZi2BBMiir;;ii: ;XS200BWB8BM07i:ii;ii;7r7.MMMMMM0MMM   ,.....    . . :.   . . .   ....  ,.   .   . :
           ,.    .                 SMaa0X0M;XaBMM,;;i::;MMWSi7,  iSZ; .ii;r;;;77rr MMMMMMWMM                                            ..
..ii   ;i;.ii ii i,   ii, ,i ii.;i ;:.;:  M@;0Z28ZM 2S0Mr.;i,,. rZ,,rSZM@X,,:i::i;;;rr;rriMMMMMMMBM  .i,   ;:.i:.;.:i i:.;..i ii i;   :iii,;.:; :i   ,:
..:,   ::  ::.:: i,   .:: .i :, :: ::.i. 0@a2M7aa2M@i2r@Mi.iii:. XBWW0S,  .,:ir77X7r7777S2MMMMMMM@B .,;.   i:.i. i,:: ,:,: ,i ,:.:i   ,:  .:,.: ii    :
                                   MWSaWBZSaaMrXa7MMr.:i:,,        ,i;S822BW0B0ZaMM;MMiXMMMMM
:.:,:::i i.i.  i.:,,:,:.i,: i i.i.  ;  0MZaWZM78X2WM;Xa7MMSi::,,::,     r2S,       SMMM8,@MW rMMMWM  i::: i.i.  i.i.:,:,,:,, :.i.;  .;i.i.i.:,  :;.,:.
, ,... : : ,   ;.,  ,,. ,...i : :     XWW022ZMr@;8Z8Mi2a7MMZi.,..,i;raW8i .i7a8SrXi   aaiWMM.X.Z0XMr    . : :   ;., .,,..,,.:i : :   :  :.,.i,   :  ,.
                                ;B08882BWX@;8ZaW2;2SXBMMM2i:r00Si  :Xi       .: r , WMM 8X.arSM:
..: ,:    :::.:. :..:    :,. ,, :,.. rM2W28ZZa0ZWX2@X2M;X0SX0MMMMMMM :7r.   SMMMMM@WM@MWr XM@ 7S;2BXSMM;    7SBM@X    .: :..: ,, :, :,   :::.:: ,, :,
,..,    ,   ,.., .:    ... .. ,   rW2B0ZSWXZBZWaXMaW8rX;WZS2W0MMM      :WM2          .0Mi ;r2Z; 7278MMMWMM@SWBMWMM;      .. :: ..,.   ,.  .. .. :,
                             XZ0Z@WS0Br08aWB2WWW0BB;S08aZBMB      8W.   7ZX:X      ,X8B8aaar rZX8Z2W i88Z;a08MMMM@r
.. ...... ..    ....     ....   0a0M8Z0rWZZZ@2WWBZ0MM0Mraa8W0Ma     iWX   WMW8MMB        .X00WBZSiiZ277aB22Z277a027S28MMM;   .....  ...  .. .... .
..   ..  .  ..     .    .  ..    aMSM@2BWSZ0X8W8@W@a8MMM@BSXB@M7      @r  7MWBrS8WWMX        .:7aB27,;ZrZZB2      i2a2222a0MM,     . ..  ..  . .  ..
                          8X@0B8aW2MZZ2M8@@MWB28WMMMMS@Mi      ,@  8MZZMW8M@SWMW:,.         rBZ,MMX2r7;:;  SZZSSaaZa2aWMa             .
, ....   ... .... :   .:, .  ,8W@M@MMSai8ZrWWBM8@0@000S2X8MZ.      ,aX r@M02S0MM:.r2MMSi,            7a.  , ,   70S2aaSS2aXX8MMi  ,   .:, , .... ....
, i..i   :: .i ,: :.   :.   2MMMMWB7XX0raMZZW@MZMMZM8MMMMM:      .,rB XM8S8BM@8Z ,:; XZS;,    .      .W8:  X0@02882S2SX7r22BMMM  ,.   :. ,:.i ,: i.,,
             .        MMM@Za7S0WBaaZ@WXZBW2MBBMMMMM:        .iM70MB:Z8    ;i:,;...S2;,,:X. ..     ZM.7@BBBZXWW2S7rXSrMa28MM
                    8MMMMWBWMMMM8XS8MZaB0WMMBMM8        . .iXW0  SX ,:   , 7i:,:i: raZZ0BWX   .     .ZZS7:    aMaXSZ;M72a28MM
                  :MMMWaaWa:X2ai..ZMMW2@SMMMMM            .ir2  W 7 XMWBW@MMMMZrrr;r72aai.r8.       S8ZX2WZ;  :MaWa8XaZ727;MM
                 MMM@2;;: ,@ :r;iaWMMMMMMMaM     .,,.:,    .XaZ7  M@MB088BB0@MMM@MMMM@WW@@arS;       r: :2XaBBX .BZ22Sa0;  XBMM
                MM0M0;rSi,:iMZ7iaSMMMMMi        ..,.   i.:2MMMMWMMMB80BB0BW@WMaMB0ZBWMMMMMZMMr.     8r  rB8X7:2M8M27XWS  ;:i7BM,
               0MMB7i;i: ,Xr ;W880Z:     i;;: .,.   rX@MMMMMMMMMM0BZa2ZZ2Z0@;X0@MM0ZB888ZMMMMM    2Z   .a0ZX2ZSr:2ZWi:BB80WZ 2
              MMMMXra8;i7r7X7riM2S     :i;:  ,.    ;2MMMB0W8@W8XWW82Sr;;;XSa0WW@0@MMMMMMMMMBBMMM,:   ;2;  iXXaZZ;;:WZ0ZSXa0BBBaZai
             @MM.    i XXX .iZX;:: Xi  r,    :i, .0MMMMBWMZZWa2rZ2@S7r;:,iB2B00BZBBW@M@M02SaZW@WM    8ZB,   ;72XZ8XB8i;Xrri7rZBMMZ.
            aM2ri,     raM8827i     r7X:  :rr;;r8MMMMMWW@0BBZ2S7XS0Zii::i,Z0XZZ22X7Z882r:,iSWM:W  i  Xi;.   ZX;iaZSZ20aiir7Xi,: :MM
           MM8      . rX2ZS;,    ii,;i,,ra2S;;7 MMMW8MMMSZaa88BW07;W ,iii aZr2rrSr;:;:i;700@M   BMMZX  :. ZaarX7ii2Br2Wa  . .ir. ,M
          M0    :2a20ZBZ2;;i.        ;2X7:iS087. Ma2riXMMM8X7.  ra;M iii: XZaX22Z8S77;irSi:;i r rB  ;8i.i;ar87XSr;  WZSS0MX     :SBS
        2M     ::7S,:ii,,77,  .  :. . SXSZW7  B77.7,:   :@MMMMMMM8SW:,,:, .Z222X7;X,,2rXi   2   X@r:08SSarrXS;;iXX, Ma2SZ8WMZ8Z;i2@MB
       MM   .iSaSr,r.   i;;;XZ7. 7W2288ZrSZ2  2ar;X.,       ,    aSSXX:ii. 8SSS7;i;: :SX7X,. :@S7aZ0SX;S:i;XSr:iXXr, @B8ZaZ2rSSX;  S8MM
      @B rSX77i:. :;. ;aaSaa8Z2;i2B822aZ7r;XMBS..2Mr:.,  ;:i::7  ;;r0 ,ii,.iW iiiii:, 8aSX8i;Xai;2MM2XX,rXXX2i;;XrXi:7,2880ZZ:  WM87 :SM
     ;X  :   .,:..r2aS2r.:aZ8ZXriS0a2X8XSi.   ;2aX;2,,:i.;77i iX2r2M:::iii,,@X :   ::  Z7;aBr28@7    ,i7:X:2XXr 77Xr7r7::irraB8Z0ZZB08X8M
    S;;    .ii,i:iZaZS7Xii288XirX0BZaX7;rS ,7X ;a@0r. X; . ,X:,7 :Mi ,:::,,.7M  :   ,, . :S0Z88BMMMM;   ri7ZX27irSXS;;2:r:rr7i72a2SaZ8B8MM
  :8  .,.:,,:iiriXBSSXrrXZ807ii;ar;iXi    .70MMMMWWBMWr ,,.,.. XMX ::i:i:..:BM  ,:i:,.: ::2X2MW@@@MMMMM0   S2:;:2SSrX7X7i iS7X7 .;iS0Z0ZrM
 a@X ir7ri:rXXaX78Z2X;iXZZ8: ,7ZX;.,i.78MMMMMM8BB008M: ,:i:..  SMZ. ,:,:,,...iMX .,..,. ,::raZ0Z2WMM@BB@MMM    :,;XXX7;BSX.,SXa2 .7 ,rXSa;7@
Z@ZZ7Xa2X;ZaXaaar;Bi7;iSaZX  ;X;i   ;aMMMMMW8W8WMB0W@; .    ,  @M0,.,,::iii::,iSM    .,::;irSa800ZZ00W@08ZaBMMM.ir,i2aZ2Sa2i,72Z2.iS 7;rrr i@B;
,MWSXX22ri7a;iXSX: ar:rr;8ar :SSXSZBMMMMM@M8WM@WMM@0WMr.:;r,,i  MMMX,,:i;;;iii::iiBM      .rXS28aZ0BBBB0B@@BZaZ8@M,,Z27SXXXi :r;aar ra XS77S. a:M.
M2rX7XZaSSSS.;i,, ;87727Z22i2:,X8M8@MMMMMMMS@M@MBB0@Mi:i::,i:  MM  ;r: .,::ii:::iirMX7ZWi  :ZSXX2aSZ80BWW@MMWW0BMM,  ,i::Z,  .Zaa. 7Z SXS72rX: M0
a2SXX2SX:2SSa7;;;ii0XXXS:SrSSX0MM7 MMMMM@MMB8W0ZZ82Z@  ,,;;ii  MM;    8X:      .rXaaWMX8B0S:: 78rrXXrX2ZZ0BW@@@WWWMMM;WaXS7i0B2  :r :XZ SS22Z22r WMi
;Si;X2;iX2rr;i;7X,2ZX77;rXS8@M0  XMM@MW0WWB7aaZaSSi:  i,.:r:  MM      M000WW08Wi :   iWZaaX;r  ZXSSSiSX7X22aZZ00BWWMMM:Za7S:i8S  i7i;XZ i2ZZ8Xar:Z,W
;0irX   7:;;::;;X;Sir7S2B@@2  ;MMM08MB000B2SSX2X;r2;;i:r;ii  MM       M0ZZZ2aa0r      aaa;   irXZ222,;r77;:;22Z880WMMM B22@8Xr. iX27r2Xi.X8Xr7S2XS M
SB7Si.,   ,ri;ri;SXi:..     8MMMBBWM@ZZZ0@X;SSrXi;;X7rr,.   MM        Wa;iX2aaZS ii    M:XW@a2;,27X22ii:, .r7XZ2Z8W@MM  S0ir2BS7XXXX;X2Xi72riXZ,iZX2
ri i. .., rX;rr;rr;r70WMMMMMMM@BZ8aM22aMMi aXXS8Mr7;;:i;;  MMM        aX2ZaSXSai   .i  0r;a.  ,;2aXrB.rXii2X7Saa8808MM   2MBi ..i77S2X22Xi;irXX;22:
7    ;27:7;;ii;:,XZZZaSSWaS8MWZS20872Br  X8aZ80;XX;i.,i  MMZ;        Ma2;7aaaWZ       .2 aB;S:.,S:;8r: ,,,.rr78Z8ZZMM     MMMM0i ;72SXS27, :...;M
8    S2,7;rX;:iZW08Xii@WaZ02MaS2ai      7@ZaZ87Xi,i;ii  MB7B         @XrXa2S7aB   ,    M ;a:a : 2SaZ08ZXr;i, :0a88BBM      MZXXa0SZZS22a2a8SSZZ:MrM
X.   i7X7Xii:ri :Z0MW7SMZiZMZZaZ0ZZ8B0BM8ZZ8r28r;XiSr8MZXSM        .B2S2a22Xa2 . ..   .X;Si7rX2XZZaaZZ2ZBW0BZZ2Z88aM      .WaaXr8;:7rX2aaZZ2ZMM. W
</FONT>
<FONT size=1>               .,,:,:,::,:,,::::i.;i:.   ;SS8B@80W;; ; .:   .       ,SMM02X2:XraX7r;i::,,,,:,,......
;:            .i;r;rrrrrr;;i;i:.  :;W@a2Z8X;; BZMWa   ir72i2ir,      .7W2r2,,;:::,,,.,,,,,....
..BW        X  X.i;;;;;iiiiii:, .:MMMMMZ. : ,:     .S  ,a BMXa;i77X:,     ,;XX7::,,,...,......  ..
,;XS@8MBMMMMMMM :iiii::i:,,.   XMM8r  X;;7  ,;rX,      ;7i0020BMWZZZri       i7r:,,,..,,,....
BB8aS2BB                 .,,  .aMM2 iB7iiSZ@MMMMa8@Si     :BMM8WWZMWWBMMMMX7.    .;:,...,....... ..
    BSS:80i@0X.@;8@S8    8MM. 2MX 7M@@MMMW@0MM088M8: .;Zi8BM0@WMWMWWMMMMXMX    ,:...,....... ..
    Z XriX,;77XXaXSSX  @8Z  8MW ;M2SW80WMWMMMWZB8aWW@B8MM@SWWW@@WWWWW0XaWZr, ,   ........ .
             .       rMS  BMM  0Z2@M@WW0WWZaBWMMMMM8WZ270MMMWM@MMM@@WMMM@MMZ7:    ..... ... .
           . ,,:::  aB. 0MMi rM;2MMW@MMM0aZaXri77::.    ..i0ZZ870MMW0088W@Z2 SWX   ........
           ..,.,,  0X:aMMBX:BM8,WM@MM@0SX::                  ,r,;Z@MMWB00XS:., ir.  .......
           ...,. ,8; WWMSrrMM8.2M@MM82;,..  ..... .  ....         ;0MMM@WMM0i ;r r. ...... .
           ..,  ,0rXMMBZiSMW@Z MMW0a;:,.:..,......... .......      ,XZMMMWBMMa;7i7:. ....
           ..  ,a.0M8X2 @MaMr2 MWWBZ7:,::.,,,,,,.,............. ..  i;X8WrMWMM8 Xi,:  ....
              :r;MWX2XSWM20807XMMW07i::,,,,,,..,,,...................ii2MMZX2WMBSX,i;   ..
            . iXM8;rSB0@Z8@Z;20WMBa;,.:,,,,,,,,,,,,,,,........... ...,ii2WMM@B0M@r77..  ..
              8MrX7080B88@ZZaZ@M@ZSX::,::::,,,,.,,.,,,,........... . ..i;aW@WWBWMiWX.,,
            Barr8B00Z0WW8SZaMMBZ;:,,:i:,,:,,,::,,,,,..................,:S0WWWBBM7B0, ;:
           :0SrZW8B00W@aSS82MWai,.,:::::,.          ...................,,;Z8@WBBM2MM;: i.  .
          ,0Sa0MBW8WWS7X8W@M8i:,i;i;,.   ,;7a2i         . .........,.....iXZW@WB@aWMar  i
        iXZXZa;;rXXr2@MBWMB;iri;i,. 7a@BXr;raWMMMMZXr     ...........,,,:X2W@WWBBZBB;X ,.
        ,BWMM@2ZaB8WM@BBM@Br::i;i:ir2r,..,,,,.   .XW@MMZX. ,...... ....,,i;XWMWBB0ZMWar .:
        8WXiiZWMMWBB0BWBBBXiiiii,,;i,::i,       .,,  :S2aS.,..,.        .:rX0MW@BaWZ0Br7 ;
       7,.ZaaZ7:2@@MWW0WW8:,iii:,r:,,,   7;7i.,,:  ,,  ,..,,.,,.X7a2i     r8MWM@rM80@Z; ;
      :r@M7S2:.;X20WWMW@Zri:iii::iirSaMMMMMMMMMMMWS:.iiii::,,,,,:28MMMMMBX:i8MB@B7@2Z@Bi;
     XBM8M W8XS2X7;aBWWBX;,:::i:,,....ii8MiBr8iW MM2ii;iii:,,..       iX2WWZWMWM0aMaWBM;2..
     ZW8BM ZX .i2Br;;Zai .,i:::,::,...:.  .7rrX; 7MMaS7;i:,,. .;i::,.      r@MWMa2BZZaM0i.
.  ,rWMZWM7:;iXaSZ77XSX,,.:i::::,,:,,:::r;i,.r72.::W 7i;i:.  ,X2aWaSrr.     MM@WZ2W002MW:2.
   iBM0aW@0 :X0XrS.Xr;i:,,:,:,::,::,..,,,,:;rrr7;i     i:..  7MM8M8MMMWSa  :M@MaZZW8aa@M,7..
   0WMX0WMM i.M87X ;X;i:,,:,:,,,:,,,.....,......,:;;:,,i:.  ,;X; 2ZarW MMZ @MW@Z0Z002aZMZ7::.
   @M0iBB@M Sr  7MX:Xir:::,i:,,::,,.,........,,:,,:,,,,:..   i:rrriX2ZMMMM;MMW08@X0MZ88MM 7 :
  rWW27B0BM .7:..ir.7:;:,:::::,:,,,.,,.....   . ...,,,,,:,.  ,,,:7;,     ;2MWBW28ZBW8ZZ@M.r 2
.  2WWaa88BMZ  .,::ii;ii:,:,,.::::::,:.,,......    ...,,,::,  :.,. .:ii:,..:MBWMSZW78@X08MW7 Z
  SW072SBWMM  :ir:.Z2.;,,,,,::,:::::,,,,.,.,.,ii;r77;;:,..   . .......,,:. MBW@aZ0Z8@SZZMMX @
  2@B;X2ZB8MM  ,   Z@ :,,:::,:,:::,:,::,,.,,;r;i7i.  :,.     ,,  .....,,.  MBBW8Z80XZBZBMM@8M
  aM0.XS808WM M   8MB ,,,:::,i:ii:ii,,,,,i77i,,i2i,  .,;i:.   S:,.......   MW00@S0aWBW0WMM ZM
  8MS;8S2Z88MM MMMMM2 ,,:,:i::::iiii:,ir77i:::,,S87MMM:i7;:,. ;;,,.,..... iMW8W@Z00B@WB@M0 7M2
. 2BXX0rZ28WM0 ;MWMBi ,,:,i::i:::iiii;7r:ii::::,.i;iiSMi:;;ir,:r::,,,,.,  MMBBWWWaWBWWWMW@raMa
  W2;28iZaSWMZrMMBMW7 .,:::::::::::,i;:..        ..,:i:.:;ii..,Xi:::,,.. .M@B0WBB@WWWWWBWZXSWa
.  Z@7aZ7aZS@MiM M8MW2 .::::,::ii:i: X,. ,,i;:.       ir7:,....:XX,,,::.  MMWWWWWWWWWWWBW0rXXWX
.  X82Z0S7XSMWiXaW0BWZ  ,,,:,:::,:i, ;;.MMB;WMMMMMWWBX.        .,X;::,   MMWBBWWWWBWWBBWWZWraB0
.S:.Xaaa2@;a20a Sa8W0B2X ,::,ii,i:::,:;i .MW8     .rSBMMMMWZ;   ::Xr:,   MMWWBWWWWBWWBBB@88Wi@8Z
..,Z:.aSSZSMr2rZWMWMMM8@aW  ,::i:,::::,;i:. :aWMMM.          728M ,7:i:  8MMWWWBWWWWBWW0WMWZWB,Z2S
.  r  Z82828S2XaZB@BB@@B@S8 ,,i,iiiii,:r:::. XS,:XW7M@MMZ,   MMMS ii::  8MMWWWBWWWWBWWBWBMaB80S@0Z
  0S;BW802XaZ0BWWW@2MaBi,:i:iiii:,,;i:::,.X87 i.     MMMaa  i:,,  MMMWWWWWWWWWBWBWWW0aWXBrWB,
. ,7ia8a7MB8@22SaaBBWMMi@MaS:::iiiii::::iii::. X@ZriXiS77    .  ;i..  0:MWWWWWWWBBBWWBBWW0ZBr2i80
,i,iSXZ278MBSMa22ZaB8ZWM.WWWXrriiriiii:,::::;i:: 20Z2ZSXri2W2  :;,   MMMMWWWWWBBWWBBB0@WBZ80S.aaM
,;,aSaW8B2@aaSZ88B0@MrX0M7X;7;;;iiii,,:,,ii;ii:, ,rr880Zr   ,i.  :M0@BWWWWWWWWBBWBWBWBaB8XS 0ZB
...:7:7a;Z8aM;MS82SZ8BBW@2 WMaX7;;rrr:;i,.,:,.,:::;rrXri.    ..,,   MMMWZ0WWWWWWWWBWBBWBBB0ZZ0; Ba: .
...  XZ2XWM8M7Mr82a8Z8WBMZ,8BB;X7;rrr;;i;:,::,,,,,,.,..,,..,,..   SMMMWZ0@WBWWWWWBWW0BW0BZ802. Z8M  ,
i,W878W@WBXMX82a88aMBM872BM:rr;r7777;rr,,,,,,.,,.,.... ..     MMMWWWW@WWWWWWWBWWBWBWW8ZZWSX M08  :
SZZaXMBW@WZMXaS0ZZaM0MZr70M:r7;i;rrr7;;riii:::,,.,.. ..     MMMWWWWWWBWWWWWWWWBB0WBWB0ZM7r SMMi ,
a0XBSSM2@W@aaaZZ8Z0aM8MZXS0Mrrrr;rrrrr7X7ri:::i.,.::::.   iMMM@WBWWWWWBWWWWWWBWBWBWBWBWWW;7 MMB   :
S; MW2BBZW@@0SZS0Z08aMZ@8XSZMi;r;i;r7rir;r7Xriiii:..    .r;MM@WBBWWWWWWWWWWWWWBWB0B@0B88M;  B@0r .,:
W0aaZW0WMBZS828Z0aaMZBZ2XaMi;7;;ir;;;;;;;rrr7rrrr;;r7SS; M@WBWWWWWWBWWWWWWBB@BBWBWWZ@BS. @M:M  i::
,MMMSWMW@B8Z8ZSa88W2ZM80ZX8SM 77;i;;;i;r;iii;;;;;;i;;r;i;i M@WBWBBWWWWWWWW0W0WWBWB@0WZ0W.iWM.a0 ,:
MMMZ20BZBaZ88XSZ08WSaM88aXBaM.7r;:;r;r:;i::i:::,:i:;;ii;ii.MM@WWWWWWWWWWWWWW0WB0WB0B@W7a;7Mr M  ;,.
MW8SM8Wa8BBaaa2Z0BB2aB882aZM;;riii;i;iiiiiii:::,::iiiiiiii,M@MWWWWWWWWWWWWWW8@0BBB0B@a8a:Mi M  :.
iW7i;XZ20BaaS8ZMZZ8B82XW8Bi;r;ii;;iiiii:i:i::,:i::i:iii;;2Z8BM@MMM@@WWWWWW0@8W@08WWZWSZM M:  i  :.
.8M 7aXrXS0BWS8aWX8aB2r0B@,;;iiiii;i::,::::i:::i::::::ii;;X7a0B80WMWWW@@WWBZ@8WW088Ma72MiZr ,   .
XM2;rir7aXiaWXZ80202Z8MMB i7;iii:iiiii::,:,::,:::::::ii;rrS7SBiirrX8B@@@@M0aWZWB0ZXBMiSMXS ,.     .
M2 :rS2SX:X8022082@ZMM0 .irrr;;ii::iiii:ii:,:::::::iiiii;;;;ZZir2aX2ZZa8BW@0@0WBMB  a8aW.  i.. ,. ,
iMrr27;,riXWZ0MZaaa@S,,.,ir;7;;ii:i::,::iii:i::::::iiiiii;;;2B;i7S7XZ7ZZZ80M8W@8BBM0S: M2,
MX:;i,;;r20a0MMB2ZWZXXXr;i;;rrr;;i:,,::,::::::::::iiiiiii;rZa:;iXSXX7WWWWWW87@@ZMZMMM@i;    r7iaa2@Z
Z  :7rXXXZZMMB0WZ20:;X7:ii;ri7r;;::i:::iii:iiii:::ii;iir;78iX:i7iXXrW0a2X28Z ZMW80M@Z@M,  X      ,;8
,    :XZWMMWZB220SMX:7Xi;ii:iirXr::iii:i::::ii:ii;iiiii;raXr:i;77:S7X;::.i88 ;0@WaBB@WB@M@7aMB@MMM2S
Za;20WMMM8ZBB8WW;r2M:irXiiiiiii7Xr,:ii:i:::ii:ii:iiiii;r2ri,;;:.iiS;:..,,;BZ ,W@M0Z2WMM888Z8Z88Sr0M
8MMMMMM00WWBWMa77S;B@r777;r;;ii;XX:,ii::::ii:iiii;;;7r;Si7.:; .r:Xi.,,i:,7Mr.:.;0@MBS7 X0BWZB0@WBZMX
WMMMM@MWB0WMZ:,:,;. Mr rXi;;iii:;7;.:i,,,:ii::,::i::i:;7 :,:,:::i:i,iii,i2M i.,r SMMMM@: ,8MWMMMMM@X
MMMBZaSB@BX  .,:,;: 8M,,X.;:ii.,,ir:,i::iiii,,.,::,.,rii,::. i:;:,i::i::rZ@ i.;W  rWMMMMMMBWM@W    ,
..irX2ZS; ..,i;i;:i: .Mi,;.,i::,,,.:i,::,:::::,:,,:,,r; :,:,.,:,:i:::i::,7WZ.:,;7 r   ;MMMMMMMW;282;
.  ,,ir;iiiiii::i  Ma;::::,,,:,::::,,,,,,,,,,,,.:Sii,,,  ::7,i::i:::,,X@ ;,,:, 7, i             ..
iiii;iiiiiiiiii;77Xrr0X,.,:,:,,:,,,,:::,,,,:,,,.:;7 .,,; :i::,:,:ii:,,.iSM i::: iri a i,,,.,i:iiii::
::::i::::::::::::iii;  .,::,:,::::,,,:::,,,:,,:ii .,,, ::,:i::::::::,,:i20 ,..:,i77 2 ii::::i:iiiii:
</FONT>
<FONT size=1>MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM022a22SSSSXSXSaZZWMMMMMMMMMMMMMMW
8Z000BWBBWMMBB0MMMMM@M@MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM@MMMMWWBB000880BW8X7rr7rrrr;;;rrr7XS22aaaaaaZ8Z2XSS7
08080W0Za@WWW00@WW@WWWWWWWWW@@@@WWWWWWWWWW@@WW@MMMMMMMWB@WWBW0WWZS7XXXX77rr;;;;;;;XX22aaaaaaZSiiiiX7
B0BBBBB08BW@M@@@WW@@@@@WWW@@@@@@@@@@WWWWWW@MMMMMW0X;  :,,i2i20BZ;:;7rrrrrr;;i;rrX2ZZZZaZZZZZZSiiiXZ7
B8Z88W@M@@@@@@@@@@@@WWWWW@M@MM@@@@@@WWW@@MMMMr   :iXSX2ZZa82Z2ZZ7i:ii;;;;;;iirSa008ZaaaaZZZZ0ZrX8Zr2
08888W@@@WWWWWWW@@@MMM@@@@@M@@@@W@@@@@MMM@r   ..   a8MM2SSSZaBM@Ba7i,:;;;;i;S0WB08Za222Z80BB87;BMWS0
BBBB0BBBW@@WWWWW@MMMMMMM@@@@@@@@@@M@MMMMi  :X2Z@MMMZaWMMWWZ2Sa8BBBZ8S,.:i;7Z@MW080ZZaa8W@MW2:2WZW8@M
B0000WB0W@@WWWWW@@@@@@M@@@@@M@@@@@@@MWi .8MMMBZSSZB0SX0WWMMa200aWW8BMMZ;:iXWMW000BZ8BW@Ma7i..2Wa2ir
8888Z80BWWWWWWWWW@@@@@M@@@@@@@@@@MMM0 aWMMMa;rSZMMMMMWWZ2BWMW@B0BW@MMMM@7;aWWW0BaXXSZB8X... rB8r: i.
WWWBBB@WWWWWWWWWW@@M@@@@@@@@@@@MMMM;,.MMX  ;BMMMM0BWMMMMWW@MWWWWW@M@W@MMM08WWBa2:,,ia27.    M@MWBMMS
WWWWBW@W@@@@WWWW@@M@@@@@@@W@@@MMMX:X@S r0MMMM0Z80WWWWBWMWZ8B080WWWWWWBWMM@WBZa2a7i;X2ZZr .a887XMM;S;
WBBW@@@W@MMM@MMMMMMMMMMMMM@W@MMM; r;iWM0@MM@aa80B@MMMM@W@08W0BW@WWBWWWB0B@@MWWWBB000BMMMBXMZ027XS XX
BBBWWW@@WM@MMMMM@MMMMM@@M@@WMMM iZMMMMM87XaBMMMMMM@M@@80WBWMMMM@W@M@@@@WBB@@MWWBW@MMMMMM2i;:X2:;;;r
W@M@@@W@@MMMMMMMMMMMMMMMM@@MMM  77MMMMWarrZMMMMMMMM@MWBMMWWBWMM@@WWB0@@MM@W0@@BBWW@@@WW@W2;0MWMXZ82S
@@@@@W@@@MMMMMMMMMM@@MMMMMMMM  2@XSWS.,XMMM@@WW@@MM@MW0WWZa02B@WWBW@W0XXZ80@08M@W@@M@WWMa:r0BWMMZZ8X
WW@@@MMM@@@MMMMMMMM@MMMMM@MM  XaSX;;0MMMMMMM@MM@@M@@MMM@M@WWBBWMMMM@@MMBZ2770MBWWBWM@MMM,0MM@B@WWXiZ
WW@@@@@WW@@@@MMM@@@MMMM@0WMX ;rii;X7rX7rS0B@MMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMBZZBW2SS0M@BB@WMMMZ22 ::7SSZSa
WW@WWWWWW@@@@@@@@@@MMBMM@MM ;Xrrr72ri:aWBMMMMMMMMMMMMMMMMMMZX;i77BMMMMM@ZZ@MM@XZMWWW@@WX  8MMMMBX2Z@
WWWWWWWWW@@@@@@@@MMMMSW00M..rr;;ii;;7a8BMMMMMMMMWa;iii:,,.,:...    7MMMM@MMMMMWBWWW@MMM70MMMM@8X:0M
WWW@WWWW@@@@@M@@MMMMM@@8X;.;;;i;;iiXSZMMMMMMM87;:.:iiiii:iii;i,,:,   7MMMMWWWW@WW@@MMMMM8;0MMWZ;:MM
@@@M@@M@@@@M@MM@MMMMMMMM8;riii;ii:S8MMMMMM@7,  ,i;rr;;;r;;iiii::i:..  irMMMW0@MMM@@@@@MMZZSX8@a07XMM
@@@M@MM@@WW@@@@@MMMWBM2, :..,.,XBMMMMWMM2    ,ii;rrrrr;;iiii;ii:,:,,,.,:i2BMMMB0W@@M@W@WBXS.7a. X8M@
@W@WWW@@@@MMM@@@MMM@S7; ., :;2@MMMMMWMM     :i;iii;;;;r;;ii;;iii,:...,..,i;8B@@W@MMM@MM@WBW78X. aZ2,
WWWWW@@@@MMMM@W@BB077X   ,7WMMMMMMa7Ba      .:;;;;r;rr;i;;iii::::,,,:::,...WMMM@@@@@@MWBB08SBS; MMa7
WW@WWW@@@@@MMM@M0aBZZ0S;:ZMMMMMM7  WZ              ,:i::;i:iii:ii:,,,,,,.. .MMMM@W@MMM@MWZ08M:i, MB:
WW@@@@@@@@@@@B0B@S;0B0aBMMMZaZ:  rMM   :0MMMMMMMMM2:,.:...;:::,.            SMMM@@@@MMMMM8Z2M, a ;8.
@@M@@@@@@@@@W88@0X8S.WMMMMMM: :7WM8   .i       i8MMMMZS:,,S;i:,:XZBMMMMMMM8  MMMMM@W@@MMMBZZMr i  M,
WWM@@@@@@@M@MMZ.,ZMB00BMM. MWri@Mi        i77;:,   iX22r;;Z;::rZ8WMW8;    SB MMMMMMMM@MMMMW@M  i7,B,
WW@@@@@@M@MMMM@Z2ari;WMM 7;r,7@M7      ;MMMMMMMMMB2;a8S7ii.,i,.             MMMMMMMMMMM@MWBMB  iXMr
BB@@@@@@MMMMMXSS82,:SBM MM  XSSM;     .aMMMMMMMM7WMMr:MM2rr i,7MMMMMMMMM8;: aMMMMMMMM@@@@M@WMM    ;
@@@@@MMMMMW7iir;i.X@MMM M  r.  i       :,Sa ,MM7   @@ZWi.,r:,, MMMMM   aMMMX  MMMMMMMMM@@MMMW@MM@X8
@@@M@W@MMZr;iii;;7aWMMM B   iW         ,.   rBB8W0S;ZM8,,iri:: SMMMM,   B   . MMMMMM@MMMM@@MWBMMMMM
@W@@@BZr;:i:i;Xaa2@MMMM7  8WMM        .:rr;:.irXXXSa8ZX;.i7i:i.  S2SS2SX: ..: SMMMMMMMMM@@@M@BMMMMM
M@@@@BWBZ7XXXXX7rr0MMMMM :M@M         .:rr;;i:::::i;;,.   7i,::,.,......,::::  MMMMMMMMMMM@MMZBW@@M
MWW@MBXr77XZa7i;2BMMW0WM  @MM           i;;;r;;iiii;i.    ri,i:. .iiii::,:::: :MMMMMMMMMMM@@M@W@MMM
M@@WZXrirrr7;7SaZZBB8B@MM   MM          .i;;;;;;;;;7r.   ,riiii:. ,,:::,...,i WMMMMMMMM@@@@MMMMMMMMi
@B08a222222SX2277rS8MMMMM    . .      ...,:i;i;;;;XBB i. ir;,iSi ,,,,.....,i;W0MMMMMMMMMM@MMMMMMMM@
WB0800@@02aaaX;r2Z@M@@MMMM           .,.,:;;r;77XaMMM    ,i   iX.:,:,,..,,,;7.  MM@MMMMMMMMMMMMMMMMM
@B0Z888Xrrrir;XZBWMMWW@MMM8    ,M    ..,,::i;r7rX0MMM SMS,SrrWMi iii:,,,::ir:  rMMMMMMMMMMMMMMMBBMrr
Ba8Z2X2Xrrri;2BBMMWBWM@MMMM    XM2    ...,:;r777rS802:7iiXa7..i ,:ii,,,:ii:i   .MWMMMM@@MMMMMMMWM7 B
ZSS7ii:,,i;72aZBBZ0BBWWMMMZMMWMMaM    ....,ir77X7;:.:::,,:r;  .::iii:,,::i X8  MM@M@MMMMMMMMMMMMMi 8
Xii:i;r77XX2a808BWB0BBBMM ;MMMMM M       .,:;rrri,:    ;. , .   ,:i::,:i, MMMMM@W@MM MMMMMMMMMM@  0
Z8aSSX7XXa0W8aaZ0Z228WMM2 MMM@M.2M        .,:iii:,:.2MMMMMMWMMMZ.  :::,::  MMMMM@WWMM aMMMMMMMMM   @
8ZSXX77SaZXX20BZXiaWMWMM  MMMMM MMS         :ii7XMMMMM@i;; 78MMMMii,,,:. @MM@WWWW@MMrMMMMMMMMM  WXM
0Z8aXXXa7SBBW8ZSSBMMWMMM8iMMMM  MMM      . . .i77; .,  r,iri   :..i:,:, SMMMM@@@@MMM,ZM@MMMMMM;a@ i
080aS2SZ0000Z2SZ@WWBMM2   @MMi.M MM       .,;7rr;;,::7BZ7r7S7a2:,,ii:,  :MMMMMMMMMM0rMM@MMMMMM. X;B
@WB8a800880aXXS2aa@MMM      , :M0BM: ..,    ,i77rr7X2ZZB@MMMWar:ii:::,  MM. ;MMMM@; .:7MMMMMMMMM  7M
@B00BB0ZZ22XXaBWMMM: i,,Sai  :  2,27ZZ;XX,    :i;;;ii:.       .,:::,. .M@ ZMZ     .;Z0:MMMMMMMM  i80
W0Z88Za2a2XaB@MMW8BX   .r2;rMM WSrM;2Z;77X2:     ,.....,..,.   ..,   raai27 . 2ZZZMMM;02X@MMMMM  M8.
WBWBB08ZZZ0B02Xi iB:    ,. S@MMMMMM  ,:r77SZ8X       ..::.::  ...   MM 7 Z: r;MM 2@r,0;. BMM@MMMWZZ
BBBZ000ZZX222aaWMM@MMMMr,SZi:0MMMM7    ,irrXS0M@r   ,;rriir7;ii   MMMMMMMMMMM8X. aMM   X. M@MMMM7 X@
B@@0B8Zri7a0MMMMWB0aS8MM:     @MMM     ,:;77X7X20M02XS2aaXa82S7 MMMMMMMMMMMWZ7i;@MBM@MMMMMMMMMW@2  8
B0Z2SSSZBWWW@@@WWW0ZWMMMMMMMMMMMM     .,,irr7777rrirrr;ii:,.... MM@MMM@@@@M0 :S ; WMMMMM@@@MM.MMM7M
aSSSS2ZB0WW@WB8800@@MM@@MMMMMMMM8      .iii;;;;ri;,,,,:i;;ii;i. MM@@@M@@@MMMMMMMMMMMMM@@MMMMZ ;0MMMS
aSX7X0WWBB00880B@M@@@@M@@@@@MMM2 ,BMMS   .:i;iii:i:,....,::ii:  MM@@@@@@@@@@@@@@@@MM@@MMMMM2rX07SW 8
aa2Z0WB00BBB0BWM@@@@@M@@@WMMMM       BMMM:  ,iiiii::. .,,:,:::  MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MMMM MBMMrMWi
088ZBWBBW0088B8W@@@@M@@WWMMMM          .0MM@    ,ii;i. .,:::,: ;M@WWWW@@@@@@W@@@@@MM@@WMMS  .;Z0 MMi
W8a20@WBBBBWWW0W@@@WW@W@MMM:     .::::.    8MMMZ,    i:..,ii::  MMM@@W@@@WBWW@@@@@@@@MMM,        ,8M
@W8ZBWBBBBBBBBW@WBB28W@MMS     .,::iiiii:,     8MMMM2;.         M8MMM@WW@BW@@@@W@@@MMMMa:7r;;;;ri:
MWBWM@WWWWWBBB0ZZZXaMMMM     .,,::::::i:ii:::.      ;@MWZZW02r.ZM  MMM@@@@@@@@@@@@MMMM;:iii;rii;rr;;
WZ28WWWWBWWBW080272BMM2       ..,::::,:iiiii::,,..     .   :;;;rS   iMMMM@MM@@@@MMMM    ii:i;Xr::i::
Ma20@WWWWBBBB8000WMMM      X7:..   ...,::iii;;ii::,,,..,:ii,:.   ,i;  SMMMM@@MMMMW    ..irr;7SX;...:
MZ2@@WWWWWWWWB0B@MMW  X2ZMMWaaZ7ai. .    ,:ii;r7XXSXXXSSXX7r;ir77;..::  .MMMMMMa   :,:,,:X7;rrSSr;i:
0X2W@WWWBWWB00BMM8;: .SMMM8W802BMMM0MMBS.  ,:::,,,,,,:,,,,.,,,.:r7ri::.   i0M0i   .::.,i;0Zi72X;77
828BBBBBBWWZ2BMM   , 7M07 i;irS2W0BB0BMWWW2.  ,,:,,,...  ........,::i:i::.    ;@MMMZ;:ii.  7a7XaZa2X
BBB0800BBBZSS8   i. ,;    .7 r SSXZ8X2B08WM@8X;;;;;;;iii:::,::::::iii;;;;i:i:,   7B0W@BZ0WMMM08BBBZ
</FONT>
<FONT size=1>                                                                                          ........ M
                                 .;X  BMMMa.02MSri                                     ...... M
                            rXZMMMMMMMMM0MMMWMMMMMMM                               .. ....... M
                           XWMMMM@MMMW@MMMW@M@MM@M0WMMM                 &nb


You can create your own picture with keyboard symbols Read here

Bookmark and Share

4 comments for this post

 1. wow.............!!

  it's reallyy nice ..............!!

 2. How could i got one too?
  :D
  I want to have too my friend!! I like it

 3. @Above...
  read here
  http://www.techbyte4u.com/2010/11/create-your-own-picture-with-keyboard.html

Leave a reply

TechByte4U on Facebook
Popular Posts